Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nytt barnekultur-nettverk i regi av Norsk kulturforum

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 24. april 2019

Et nytt barne- og ungdomskultur-nettverk skal samle kunnskap fra feltet før den kommende stortingsmeldingen om barnekultur.

↑ Fra Kulturnatt i Bodø kommune. Foto: Per Inge Johnsen.

I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, har Norsk kulturforum (NOKU) etablert et barne- og ungdomskulturnettverk.

Målsettingen for nettverket er å etablere bedre samarbeid og synergier mellom aktørene som arbeider med kultur for barn og unge, oppgir NOKU på sine nettsider.

Nettverket skal bidra til å dele kunnskap og kompetanse om kunst og kultur for barn og unge, og på den måten løfte barne- og ungdomskulturen opp på både lokalt og nasjonalt nivå.

Kulturdepartementet har som målsetting å involvere barn og unge i prosessen med å utarbeide stortingsmeldingen, og det er Kulturtanken som har fått i oppdrag å legge opp til aktiv involvering fra målgruppen. Meldingen skal legges frem høsten 2020.

Det nye barne- og ungdomskulturnettverket består av følgende medlemmer:

André Ruud – Generalsekretær i Ungdom og Fritid
Lin Marie Holvik – Direktør Kulturtanken
Morten Christiansen – Direktør Norsk Kulturskoleråd
Line Fallan Sørensen – Fagansvarlig barn og unge i Kulturrådet
Torstein Siegel – Daglig leder UKM
Ann Berit Hulthin – Generalsekretær i Norsk Bibliotekforening
Nina Marie Hodneland – Daglig leder i Norske kulturhus
Torkel Øien – KS
Hege Knarvik Sande – Generalsekretær i Norsk kulturforum

Annonser
Stikkord:
· · · · ·