Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Overraskende lite visjonært

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

onsdag 28. september 2016

HVOR
Oslo

Saida Begum fra Høyre mener kuttet på 100.000 til Kulturskolen i Oslo-budsjettet er «oppsiktsvekkende» og at bevilgningene som skal styrke kulturtilbudet til barn og ungdom i stor grad er videreføring av budsjettet fra i fjor.

↑ Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i kultur og utdanningkomiteen i bystyret. Foto: Oslo kommune/Sturlason

 

Byrådet i Oslo kommune la onsdag denne uken frem sitt forslag til budsjett for 2017.

I budsjettet foreslår Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti/Miljøpartiet de grønne-byrådet å flytte Kulturskolen fra Utdanningsetaten over til Kulturetaten, for å «styrke samarbeidet med kulturlivet».

Kulturskolen får 66,4 millioner kroner gjennom budsjettet, mot 65,1 i fjor. I det inngår økninger for å møte økte pensjonsutgifter, men også et generelt kutt i rammene på 100.000 kroner.

I 2015 stod det fortsatt nesten 1300 barn på venteliste til Kulturskolen, mens omtrent 7.000 barn fikk undervisning. Samtidig økes egenandelen for deltagelse i Kulturskolen med 2,6 prosent, til 3799 pr. år.

Rina Mariann Hansen er byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.

Kulturskolen flyttes 

Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet forteller at de i år flytter Kulturskolen over til kultursektoren.

– Dette gjør vi for å øke oppmerksomheten om Oslo musikk- og kulturskole, sier hun.

– Men egenandelsprisen øker igjen – hvordan er dette en satsing på Kulturskolen, som ble varslet i fjor?

– Vi har valgt å gjøre denne organisatoriske endringen nå, så må vi komme tilbake til eventuelle endringer i budsjettet når jeg og min byrådsavdeling har fått satt oss grundigere inn i kulturskolen og status og behov der, sier Hansen.

Byråden innrømmer at det er få aktører på det visuelle feltet med en profil knyttet til barn som har fått støtte.

Satser stort på teater

Budsjettet for kultur, idrett og frivillighet utgjør 2,1 prosent av budsjettet, totalt 1,27 milliarder kroner. Et av de nye hovedmålene er at «barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet».

Det kommer best til syne gjennom tilskuddene til teater.

Teaterfeltet får også støtte til arbeid med barn og unge gjennom Nordic Black Theater, som får 2,8 millioner til «drift, utvikling, barne- og ungdomsarbeid», samt Annas Dukketeater (175.000 kroner) og Øyteatret, dukketeater på Hovedøya (150.000 kroner). Også Minkens barne- og ungdomsteater (100.000), Østensjø barne- og ungdomsteater (100.000 kroner) og Kunsthøgskolens Sommerteater i Frognerparken (100.000) får videreført sine tilskudd.

– På teater har vi løftet inn tre nye aktører som utvider og styrker barneteater-tilbudet. Det er Tigerstadsteateret, TekstLab og Den Mangfaldige scenen. Tigerstadsteateret jobber etter Unga Klara-metodikken, som er veldig viktig for å ta unger på alvor. Jeg har store forventninger til disse nye aktørene, sier Hansen.

Mer musikk, lite visuell kunst

En videreføring av støtte til GranittRock (700.000 kroner), en økning av støtten til Miniøya (fra 650.000 i 2016 til 800.000 i 2017) og konsertserien Yngling på Parkteateret (250.000 kroner), viser at byrådet fortsetter satsingen på musikk for barn og unge.

Byråden innrømmer at det er få aktører på det visuelle feltet med en profil knyttet til barn som har fått støtte. Under visuell kunst går den klart største summen til utviklingen av nye Vega scene for film og teater (4 millioner kroner), mens andre søkere med en aktiv barne- og ungdomssatsing, som galleriet Tenthaus, får null.

Krever mer av Munch-museet, Popsenteret og bibliotekene

For å nå det nye målet om å tilby gode kulturopplevelser og inspirere barn til egen kulturaktivitet, vil byrådet at Munch-museet skal bidra mer. I 2017 vil de at 8400 barn skal besøke museet gjennom omvisninger og verksteder.

– Det er et nytt tiltak som Munch-museet må dekke innenfor dagens ramme. De jobber allerede godt med skolene, sier Hansen.

Også Kulturetaten er nevnt som en virksomhet som skal sørge for at dette nye målet oppnås. I budsjettet oppgir byrådet at de vil øke antallet besøkende barn til virksomheter som ligger under Kulturetaten – blant annet gjennom å øke klassebesøk til Popsenteret fra 5.000 barn i 2016 til 6.500 i 2017, og antallet barn på biblioteksarrangementer fra 38.000 til 40.000. Også lesearrangementet for de minste, Lesefrø, skal øke med 300 barn, til 3.300.

– Overraskende lite visjonært

Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i kultur og utdanningkomiteen i bystyret. Hun mener satsingen på kulturtilbud for barn og unge er lite visjonær.

– Målene i kulturbudsjettet er gode, men bevilgninger som skal styrke kulturtilbudet til barn og ungdom er i stor grad videreføring av budsjettet fra i fjor. Det er overraskende hvor lite  visjonært kulturbudsjettet er til tross for at byrådet har fått økt økonomisk handlingsrom, sier hun.

Hun peker også på kuttet på 100.000 til Kulturskolen, som hun kaller «oppsiktsvekkende».

– Kapasiteten til Kulturskolen er noe av det byrådspartiene kritiserte mest når de satt i opposisjon. I valgkampen lovet Arbeiderpartiet å øke kapasiteten til Kulturskolen for å redusere køen. Under det borgerlige byrådet økte man både antall elever, og andel av elever, som får plass i Oslos musikk- og kulturskole i perioden 2008-2015. Dette gjorde vi fordi det er et populært og godt undervisningstilbud til byens barn og unge. Og den gang mente byrådspartiene at økningen i kapasitet ikke var tilstrekkelig, så det er overraskende at de selv legger inn et kutt i sitt budsjett, sier hun.

Saken er oppdatert.

I budsjettet oppgir byrådet at de vil øke antallet besøkende barn til virksomheter som ligger under Kulturetaten

Annonser

Stikkord:
· · ·