Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oslo kan få en egen scene for barn og unge

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

torsdag 10. september 2015

Kloden er det foreløpige navnet på det som kan bli et eget scenehus for barn og unge i Oslo. Norsk scenekunstbruk har satt i gang et forprosjekt hvor det endelige målet er å vise frem norsk og internasjonal scenekunst for barn og unge i en egen institusjon.

↑ Ådne Sekkelsten under dialogmøtet torsdag etteriddag. Foto: Elin O. Rekdal/Norsk scenekunstbruk

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk scenekunstbruk, mener det er et stort behov for en slik scene i Oslo.

– Håpet er å få et hus som skal syde av aktivitet og være et prøverom for ulike kunstneriske ideer. Veien dit er lang, men dette forprosjektet skal bidra til å finne ut om dette er noe som kan realiseres, sier Sekkelsten.

Han er også styreleder i Periskop, men Periskop har ingen tilknytning til prosjektet og Sekkelsten uttaler seg i denne saken utelukkende på vegne av Norsk scenekunstbruk.

– Scenekunsten i DKS er usynlig

Norsk scenekunstbruk er i dag nasjonal aktør for scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS). Sekkelsten sier at initiativet blant annet har utspring i tilbakemeldingene Scenekunstbruket får gjennom sitt daglige arbeid med forestillinger i skolene.

– Det er så mye god scenekunst som produseres i Norge og internasjonalt, og vi vil ha en arena med et kontinuerlig tilbud som også skal være relevant for offentligheten. Det er mange som sier scenekunsten i DKS er så usynlig. Den er selvfølgelig synlig i skolene, men ikke for voksne og media. Derfor mener jeg at det er viktig at Scenekunstbruket tar ansvar og jobber for å få det ut, sier Sekkelsten.

Han understreker at Scenekunstbruket ikke har noe mål om å styre den nye institusjonen selv.

– Vi har i vår handlingsplan at vi skal bidra til skal bidra til synlighet for scenekunst for barn og unge, men det er likevel ikke gitt at det er vi som skal drive Kloden. Det vil ikke være riktig ifølge vårt mandat som en ikke-produserende aktør. Vi fungerer heller som initiativtaker, og dersom dette prosjektet kommer opp på beina vil det få en egen kunstnerisk ledelse, sier Sekkelsen.

Han er likevel ikke sikker på når en eventuell ny institusjon kan være på plass.

Leter etter private midler

Til nå har prosjektet fått 100.000 kroner i innovasjonsmilder fra Oslo kommune til utvikling. I disse dager venter Scenekunstbruket også svar på deres søknad til støtteordningen Rom for kunst hos Kulturrådet, som er en støtteordning for infrastruktur tilknyttet kunstnerisk virksomhet.

Sekkelsten ser likevel for seg at hoveddelen av en eventuelt ny sceneinstitusjon for barn og unge skal finansieres av private bidragsytere.

– I dette forprosjektet vil vi ta kontakt med private sponsorer som kan være aktuelle å samarbeide med. Regjeringen og Kulturdepartementet har vært tydelige på at private midler må være i bunnen for ny kunstnerisk virksomhet, og derfor vil vi se på kultursponsing for å få dette realisert og finne ut om noen kan være interessert i å bli med.

– I disse dager er det jo kommunevalgkamp. Hvordan tror du at utfallet av kommunevalget i Oslo kan påvirke mulighetene for at prosjektet blir realisert?

– Vi har tatt kontakt med både høyre- og venstresiden i Oslo og forhørt oss om interessen. Begge sider har sagt at de er interessert i et slikt sted, men det å sikre finansielle midler andre steder er uansett lurt.

– Tror du det vil være lettere å få realisert prosjektet dersom venstresiden får makten i Oslo?

– Det blir nok lettere å få offentlig støtte, men hvorvidt prosjektet blir realisert bedre med den ene eller den andre siden sittende med makten har jeg ingen formening om.

Sekkelsten er likevel ikke sikker på når en eventuell ny institusjon kan være på plass.

– Vi har lagt opp til at en rapport som utreder mulighetene for en ny scene skal være klar innen et år etter at vi har fått penger fra Kulturrådet. Så kommer det an på hva som dukker opp underveis. Tidligere har det blitt brukt både 40 år og to år på å få institusjoner opp på beina, men mitt ønske er at et sånt sted bør se dagens lys så for som mulig.

Dialogmøte

Torsdag ettermiddag var det dialogmøte om prosjektet på utestedet Gaasa i Oslo sentrum. I forkant av dialogmøtet sa Sekkelsten til Periskop at målet med møtet var å få innspill til hvordan en ny sceneinstitusjon for barn og unge kan bli best mulig.

– Vi vil høre hva folk som er interessert tenker om prosjektet. Vi trenger at alle gode krefter blir hørt for at et sånt sted kan bli en realitet. Å jobbe med dem som driver med scenekunst til daglig, enten det er kunstnere, institusjoner eller andre er helt avgjørende, sier Sekkelsten.

Periskop var også til stede på dialogmøtet torsdag ettermiddag hvor rundt 50 mennesker hadde møtt opp for å høre om og diskutere prosjektet. Tilbakemeldingene var i all hovedsak overveiende positive.

Flere påpekte samtidig at det er viktig å lære av hva andre har gjort tidligere og gå i dialog både med tilsvarende institusjoner i utlandet, og med andre som har forsøkt lignende prosjekter uten å lykkes.

Hilde Annette Aakre i den norske avdelingen av den internasjonale scenekunstorganisasjonen ASSITEJ roste også tiltaket, men påpekte samtidig at det Scenekunstbruket må være oppmerksomme på utfordringene tilknyttet prosjektet.

– Ofte kan det være lett å få oppstartsmidler av private som har lyst til å sette navnet sitt på et tiltak, men vanskeligere å få driftsmidler til å holde det gående etter den innledende fasen, sa Aakre.

Annonser
Stikkord:
· · ·