Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Periskop-samtaler: Vi gikk nesten som zombier

SJANGER

Video,

PUBLISERT

onsdag 16. desember 2020

– Jeg hørte noen gutter si: Åj, det var skummelt. For vi gikk nesten som zombier, forteller Sadia (19) fra en workshop med koreografen Mia Habib.

↑ Sadia (19) og Philippa (18) snakker om hvordan det var å bli sett på av andre museumsbesøkere mens de gikk sakte, sakte gjennom utstillingen. Fra filmserien Periskop-samtaler. Foto: Carsten Aniksdal.

– Jeg hørte noen gutter si: Åj, det var skummelt. For vi gikk nesten som zombier, sier Sadia (19).

Hør fire ungdommer fortelle om øvelsen der koreograf Mia Habib ba dem gå sakte gjennom Astrup Fearnley Museet, og betrakte kunsten og alt annet i rommet på akkurat samme måte.

Philippa (18): – Jeg føler at jeg kanskje falt litt ut av det noen ganger. Og så bare: Ja, jeg skal gjøre det der. Men det var fint, det var godt tid å observere. Fra filmserien Periskop-samtaler. Foto: Carsten Aniksdal.

I vår nye videoserie har Periskop fått være med ungdommene i PRAKSIS Teen Advisory Board (PTAB) til Astrup Fearnley Museet, og en workshop med kunstneren Mia Habib.

Etterpå fikk vi dem til å fortelle om opplevelsene.

Deltakere på workshopen var Mikkel (16), Hannah (17), Philippa (18), Sadia (19), Nellie (19) og Nasthea (19).

Workshop for PTAB-ungdommene med koreograf Mia Habib. Fra filmserien Periskop-samtaler. Foto: Carsten Aniksdal.

Mia Habib er kunstner, danser og koreograf. Foto: Taale Hendnes.

Om kunstneren: Mia Habib

Mia Haugland Habib (født 1980 i Houston) er en Oslobasert danser og koreograf som jobber i skjæringsfeltet mellom performance, utstillinger og undervisning. Hun har en omfattende internasjonal aktivitet med ulike samarbeidsprosjekter, og har i Norge blant annet danset med Carte Blanche. Hun er utdannet koreograf fra Kunsthøyskolen i Oslo, og har en master i konfliktløsning  og meditasjon fra universitetet i Tel Aviv.

Mia Habib er opptatt av samfunnsspørsmål, og av å finne steder hvor det går an å interagere med publikum, ikke bare opptre foran dem. På workshopen tok hun blant annet ungdommene med ut i museets utstilling, og ba dem gå omkring veldig sakte, mens de fokuserte like mye på alt omkring dem. Kunsten, gulvbelegget, en ujevnhet i veggen – ingenting skulle få forrang, alt skulle være like viktig.

Gå veldig sakte, og fokuser like mye på alt omkring deg. Kunsten, gulvbelegget, en ujevnhet i veggen – ingenting har forrang, alt skal være like viktig.

For Hannah (17) gjorde det langsomme tempoet at hun ble veldig oppmerksom på detaljer. Fra videoserien Periskop-samtaler 2020, i samarbeid med PTAB (Praksis Teen Advisory Board). Foto: Carsten Aniksdal.

Om PTAB

PRAKSIS Teen Advisory Board (PTAB) er et program opprettet av PRAKSIS Oslo for å utvikle og styrke neste generasjons kulturarbeidere,  og støtte institusjoner som ønsker å skape rom for å inspirere unge mennesker. Hvert år tilbys 10 plasser til ungdom mellom 16  og 21 år fra hele Oslo, og mangfold er et uttalt mål i utvelgelsen. Deltakelsen er honorert, og varer fra august og ett år framover.

Programmet omfatter besøk på kulturinstitusjoner og møter med kunstnere og andre kulturaktører. Ungdommene får delta på workshops og andre aktiviteter, der hensikten er å utforske, diskutere og  reflektere omkring kunst og kultur. Møtene foregår månedlig, vanligvis på lørdager. Tanken er å gi ungdommene mulighet til å utvikle erfaring, kunnskap og nettverk i kulturlivet. Men de skal også bidra aktivt med egne innspill, for eksempel ved å gi institusjonene feedback omkring hvordan en utstilling kan oppleves for en ung person. Håpet er at programmet vil inspirere deltakerne til å skape sitt eget rom i kulturverdenen, og bidra med langsiktige verdier til byen og kulturlivet. Prosjektleder er Marit Silsand.

PTAB er i samarbeid med en tilsvarende ordning i Stockholm, kalt Index Teen Advisory Board.

Her kan du lese mer om opplegget.

Hvert år tilbys 10 plasser til ungdom mellom 16 og 21 år, og mangfold er et uttalt mål.

Sadia (19): – Jeg hørte at det var noen gutter som sa: Åj, det her var skummelt. Fordi vi gikk som zombier, nesten. Sånn helt sakte, og de tenkte … åj. Det var liksom veldig unormalt å se noen gå så sakte og fokusere. Fra filmserien Periskop-samtaler. Foto: Carsten Aniksdal.

Annonser

Stikkord:
· · · · · ·