Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oda Bhar

Oda Bhar var ansvarlig redaktør for Periskop 2020-2021. Hun har arbeidet som kritiker og journalist i flere år, blant annet i Morgenbladet, Dagsavisen og film- og tv-bladet Rushprint. Hun er utdannet cand.psychol., og går for tiden på masterstudiet i kunsthistorie, studieretning «Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv» ved UiO.

    ...