Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Periskop tar sommerferie

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Redaksjon,

PUBLISERT

fredag 30. juni 2017

Vi tar publiseringsfri gjennom hele juli, og er tilbake andre uken i august. I mellomtiden anbefaler vi disse sakene som sommerlektyre.

↑ Foto: Pexels.

Måten vi henvender oss til barn og unge på, tar flere former. Denne våren har vi i Periskop blant annet sett nærmere på hva det betyr når vi bruker barns følelser som metode i kunsten.

I sin kommentar Kunst for barn i følelsenes vold, skriver Lisbeth Fullu Skyberg og Marie Skyberg Borgen at forestillingen om den autonome kunsten har blitt erstattet av forestillingen om det autonome barnet. Den neste saken i serien, som fikk navnet Fordi jeg føler det, kom fra Kristina Ketola Bore, der hun skrev om hvordan barn ofte oppfordres til å oppleve framfor å reflektere over kunsten. Serien ble avrundet med et blikk på bruken av skam som virkemiddel i «flyktningteater» for barn, i saken Problemet med politisk oppdragelseskunst av Periskops redaktør Maren Ørstavik.

Gjennom våren har vi også stilt spørsmål til hvordan scenekunstinstitusjoner programmerer, og i en avsluttende duell møttes Anne-Cécile Sibué-Birkeland fra Black Box teater og Per Ananiassen fra Teaterhuset Avant Garden for blant annet å svare på hvilke kvalitetskriterier de operer med i programmeringen mot barn og unge.

I tillegg er det politiske endringer på gang som vil komme til å ha store innvirkninger på rollen til estetiske fag i skolen. Vi er i ferd med å få en ny læreplan for første gang siden 1993. Da forslaget til læreplanen ble lansert tidligere i vår, var det flere i kulturfeltet som uttrykte uro. Læreplanen viser at man tenker for instrumentelt om kunsten, mente store deler av kulturfeltet da Periskop forhørte seg. Hege Knarvik fulgte opp med en kommentar, der hun blant annet lyssatt hvordan næringsperspektivet påvirker både læreplanen og nye satsninger innen kunst- og kulturfeltet: – Når vi gjør kunst og kunstfag til et redskap for å fylle etterspørselen etter innovasjon og kulturell næring i fremtiden, opptrer vi ikke bare historieløst, men vi begrenser kunstens muligheter som kritisk uttrykk, skrev Knarvik.

Kulturtanken er fortsatt i stor endring, og Periskop har gjennom våren skrevet om hva de nye lederne vil med organisasjonen, om bekymringsmeldingen som ble sendt om den nye ledelsen, og om hvordan tippemidlene ikke lenger er forbeholdt kulturproduksjon.

Vi ønsker alle våre lesere en god sommer!

Annonser

Stikkord:
·