Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Sand-festivalen neste år: – Større fokus på faglige fora og seminarer  

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 13. oktober 2015

Den internasjonale scenekunstfestivalen for barn og unge, Sand-festivalen, ble i helgen avsluttet.  –Neste års festival vil ha færre forestillinger og et større fokus på faglige fora og seminarer, sier festivalsjef Hilde Annette Aakre.

↑ Fra forestillingen Noice Control. Foto: Sand-festivalen.

Den ellevte utgaven av Assitej-festivalen foregikk under nytt navn i Kristiansand i helgen. Tilsammen elleve forestillinger fra blant annet Belgia og Storbritannia, og en rekke verksteder og seminarer sto på programmet.

Sand-festivalen mottok i år økt finansiering ved at ASSITEJ Norge fikk plass på statsbudsjettet fra inneværende år. De fikk i år også økt tilskudd fra private stiftelser, inkludert en treårig utviklingsstøtte på 1,8 millioner kroner fra Cultiva-stiftelsen.

– Økningen har gjort oss i stand til å hente inn flere og større internasjonale produksjoner og øke bemanning, og vi har kunnet invitere ASSITEJs internasjonale styre med fagpersoner som dermed kan videreformidle til egne festivaler og arenaer i femten land. Vi har også hatt flere og mer omfattende lokale samarbeidsprosjekter med lokale barn og ungdommer. Vi ønsker å være en kunstnerisk utfordrende møteplass for bransjen, men det er like viktig å være et tilbud til et lokalt publikum hvor man kan oppleve og være i dialog med internasjonal scenekunst man ikke ser så ofte andre steder, sier leder for festivalen, Hilde Annette Aakre.

– Neste års festival vil likevel ha færre forestillinger og et større fokus på faglige fora og seminarer, blant annet fordi muligheten til å søke gjestespillstøtte gjennom Kulturrådet har falt bort, i og med at Sand-festivalen har ny status som fast mottager over statsbudsjettet.

Festivallederen anslår en forsiktig økning i publikumstallet etter årets festival, og understreker at de kommunale og fylkeskommunale tilskuddene har gått ned, slik at festivalen, til tross økningen en samlet økning i midler på 1 million kroner, reelt sett har omlag 400.000 kroner mer å rutte med siden forrige utgave i 2013. I tillegg kommer en forsterket administrasjon ved at omlag halvparten av personalkostnadene til årets festival belastes ASSITEJs driftsbudsjett.

– Men vi er i en god dialog med både kommune og fylkeskommune, og håper og tror at de vil se nødvendigheten av å følge opp de statlige bevilgningene, som gir en unik ny mulighet til langsiktig planlegging, mener Aakre.

Årets Sand-festival viderefører samarbeidet med Den kulturelle skolesekken, men vil gjerne nå enda flere gjennom DKS når neste festival gjennomføres i 2016.

– Vi opplever at det er viktig å nå DKS-publikummet med en type scenekunst som skoleelevene kanskje ikke får tilgang på ellers.

– Målet er å fortsette å være en internasjonal scenekunstfestival med skyhøye kunstneriske ambisjoner, men vi må prøve oss frem både når det gjelder formatet og formidlingen, sier Hilde Annette Aakre.

Daglig leder for Assitej Norge, Hilde Annette Aakre. Foto: Norges Korforbund.

Fakta


Sand-festivalen, Kristiansand

6. oktober – 10.oktober, 2015.

Annonser

Stikkord:
· ·