Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Satser på biblioteker og musikk for barn og unge

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

onsdag 23. september 2015

Hallstein Bjercke gir penger til nytt barne- og ungdomsbibliotek, lesing og musikk for barn og unge i Oslo-budsjettet for 2016. – De kommer med lite nytt for barne- og ungdomskulturen, mener Arbeiderpartiet.

↑ Hallstein Bjercke la onsdag frem kulturbudsjettet for 2016. Foto: Venstre

– Det er særlig to ting vi satser på i dette budsjettet. Det er film, også er det barn og unge, sier byråd for kultur og næring i Oslo Hallstein Bjercke (V).

Onsdag denne uken ble Oslo-budsjettet for 2016 lagt frem. I den delen av budsjettet som går på kunst- og kultur for barn og unge er det særlig biblioteker og lesetiltak som mottar de største bevilgningene.

– Bibliotekene er gratis lavterskeltilbud som når mange. Nå følger vi også opp biblioteksatsingen med å gi midler til etablering av et eget barne- og ungdomsbibliotek på Tøyen som blir det første i sitt slag i Norge og som lages etter inspirasjon fra et tilsvarende tiltak i Stockholm. I tillegg gir vi penger til «Lesefrø» som er en ordning som skal lære små barn å bli glad i språk, sier Bjercke.

Lite til visuell kunst

I budsjettet gis det også støtte til flere musikkarrangementer og tiltak for barn og unge. Det gis blant annet 1 million kroner til Ungdommens kulturmønstring (opp 200 000 fra i fjor) og 250 000 til konsertrekken Yngling (fikk ingenting i fjor), mens blant annet Granittrock og Miniøya får mindre økninger i tilskuddet. I tillegg økes også konsertstøtten for amatører og støtten til Oslo musikkråd.

– Det har vært et mål for oss å styrke korps og orkestre og de som tilbyr alkoholfrie arenaer for kvalitetsmusikk. Det er viktig at også unge under 18 år har tilgang til konserter, men vi vet at det er tøffere økonomisk å lage aktiviteter for de under 18 så derfor vil vi gi en ekstra støtte til dem, sier Bjercke.

– Dere trekker frem bøker og musikk. Hva med visuell kunst og teater for barn og unge?

– Når det gjelder visuell kunst for barn og unge er det ikke så mange aktører som søker støtte. Vi kan ikke initiere alt i kommunal regi, og vi vil prioritere det kulturlivet som allerede er i byen. På teatersiden har vi blant annet støttet Østensjø barne- og ungdomsteater og Oslo Teatersenter, sier kulturbyråden.

Vil ha kulturskolereform

I årets budsjett legges det også opp til at egenbetalingen for ordinære plasser for på Oslo musikk- og kulturskole økes med 2,7 prosent til 3703 kroner per år.

Selv om ting tyder på at det nå ligger an til et byrådsskifte i Oslo sier Bjercke at han ønsker seg en kulturskolereform i Oslo, dersom han får fortsette som kulturbyråd.

– Jeg har et ønske om en kulturskolereform hvor vi styrker kulturskolen i Oslo, og hvor vi flytter ansvaret for kulturskolen fra utdanning og over til kultur, sier han.

– Lite nytt for barne- og ungdomskulturen

Victoria Marie Evensen, medlem av kultur- og utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet, mener Oslo-budsjettet for 2016 gjør lite nytt for barn og unge.

– Høyrebyrådet øker prisen på musikk- og kulturskolen, og kommer ellers med lite nytt for barne- og ungdomskulturen. Heldigvis er vi enige om at man skal sørge for at frivilligheten, særlig med tanke på kulturtiltak for barn og unge, får låne lokaler gratis, sier Evensen, som presiserer samtidig at hun ennå ikke har har sett forslaget til prioritering av tilskuddene til kulturtiltak.

Nå ligger det an til at Arbeiderpartiet tar over makten i Oslo. Evensen sier satsing på kulturskolen og en ny kulturpott er noe av det partiet har lyst til å prioritere.

– Det å legge til rette for et solid kulturtilbud for barn og unge i alle bydeler, og at det utføres i egnede lokaler er viktig. Vi vil bygge ut kulturskoletilbudet og opprette en ny kulturpott som ulike aktører kan søke om støtte fra. Det kan for eksempel være å få til et kulturprosjekt til ungdomsklubben eller å få penger til den siste tubaen som gjør korpset komplett. For en del aktører strekker ikke tilskuddene de får i dag til, sier Evensen.

– Hva vil dere gjøre for den profesjonelle kunsten som er rettet mot barn og unge?

– Det er viktig å gi gode rammer til de tilbudene vi allerede har. Krf vil for eksempel, i sitt program, kutte støtten til Oslo Nye Teater, og det omfatter jo også barnescenen Trikkestallen. Det er jeg sterkt skeptisk til. Selv om de får en økning i budsjettet på 2 millioner i år tilsvarer økningen det kuttet de fikk pga den fremforhandlede budsjettavtalen med FrP i fjor. I vårt budsjett for i fjor kuttet vi ikke i tilskuddet til Oslo Nye.

Annonser
Stikkord:
· · ·