Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Høstens debutanter 2020

Nye stemmer i barne- og ungdomslitteraturen får sjelden mye omtale. I denne serien trekker vi frem og anmelder høstens debutanter.