Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kvalitetsbegrepets vrangside

Kan Den kulturelle skolesekken lykkes med å formidle kunst- og kulturopplevelser hvis ikke skolene selv jobber for et bredere læringssyn, der elevenes kulturopplevelse overordnes den konkrete fag-opplæringen? Gjennom en serie intervjuer har Periskop forsøkt å klargjøre hvordan ulike ledd i DKS-systemet definerer kvalitet i praksis.