Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Tar skolebibliotekene inn i innkjøpsordningen

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Notis, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 30. september 2019

Innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier for barn og unge utvides i en prøveordning.

↑ Foto: Pexels.

Kulturrådet opplyser på sine nettsider at de har opprettet en prøveordning der mange av landets skolebiblioteker vil omfattes av innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier. I dag formidler innkjøpsordningene bøker til folkebibliotekene i Norge, men i hovedsak er skolebibliotekene ikke inkludert i ordningen.

– Barns tilgang til kunst og kultur påvirkes i enda større grad enn voksnes av bakgrunn og sosioøkonomiske forhold, sier Anne Oterholm, nestleder i Norsk kulturråd.

– Rådet har et strategisk mål om å styrke barn og unges tilgang til kunst og kultur, og skolebibliotekene er en arena som potensielt møter alle barn i Norge.

– Skolebibliotekene har varierende kvalitet i ulike kommuner, og det er forskjeller både når det gjelder ressurser og prioriteringer, sier Oterholm.

– Gjennom prøveordningen vil barn få tilgang til en større bredde i titler enn hva de har i dag, og vi vil kunne få kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for unges lesning.

Skolebibliotekene må søke om å få være med i den treårige prøveordningen. Av budsjettmessige hensyn vil det være plass til mellom 150 og 200 biblioteker i forsøksperioden. Hvert år kjøpes det inn ca. 120 nye norske titler rettet mot barn og unge i grunnskolealder over de tre aktuelle innkjøpsordningene, og disse bøkene vil bli formidlet kostnadsfritt til bibliotekene som deltar.

Søknadsfrist for skolebibliotekene er 3. desember i år, og bibliotekene kan søke fra starten av november.

Anne Oterholm. Foto: Ilja Hendel/Kulturrådet.

- Barns tilgang til kunst og kultur påvirkes i enda større grad enn voksnes av bakgrunn og sosioøkonomiske forhold.

Annonser

Stikkord:
· · · · ·