Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Søk utviklingsmidler til film og dataspill i skolen

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 10. mars 2021

Ny tilskuddsordning for film og dataspill i skolen – søknadsfrist 15. april.

↑ Animasjonsverksted for barn på Cinemateket. Foto: NFI/Ida Meyn.

Nå kan spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge søke om tilskudd til å utvikle formidlingsopplegg knyttet til Den kulturelle skolesekken (DKS). Du kan søke om utvikling av formidlingsopplegg som skal sendes inn som forslag til DKS, eller opplegg som skal turnere i DKS kommende skoleår, melder Norsk Filminstitutt.

Julie Ova er direktør for formidling i Norsk filminstitutt. Foto: NFI.

Lenge etterspurt

Andelen filmtiltak som tilbys skolene har vært lavere enn for de andre kunstformene innen DKS, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak. Den nye tilskuddsordningen skal gi bedre forutsetninger for tiltak både film- og dataspill.

– Vi ønsker å styrke audiovisuelle kunstuttrykk i DKS, som en viktig del av barn og unges kulturelle dannelse, sier Julie Ova, direktør for formidlingsavdelingen i NFI.

At det ville komme en ny ordning for film i DKS ble klart allerede før jul. At dataspill ble inkludert er derimot nytt.

– Spill er et viktig satsingsområde for NFI. Vi har satt av en million kroner i utviklingsmidler for å få opp andelen film- og spillformidlingstiltak i Den kulturelle skolesekken, sier Ova.

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Også spill er et viktig satsningsområde for NFI.

Øystein Strand er direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim

Ekstra positivt med dataspill

Også i Kulturtanken blir den nye ordningen naturlig nok møtt med entusiasme. Direktør Øystein Strand er ekstra glad for at dataspill er inkludert.

– Produksjonsmidler til filmformidling har vært etterspurt i DKS-ordningen og av filmfeltet. I Kulturtanken er vi derfor svært glade for at NFI nå lanserer en tilskuddsordning til dette formålet. Det er også positivt at dataspill blir inkludert i ordningen, som vi håper vil bidra til å øke tilfanget på god formidling av film og spill i DKS og styrke tilbudet til elevene, sier Strand.

Fristen for å søke tilskudd er torsdag 15. april. Testing på relevant publikum kan inngå som en del av utviklingsarbeidet. Les mer i retningslinjene og søk her.

Håper dette vil øke tilfanget av film og spill i DKS.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · ·