Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

NFI snur etter protester: – Portalen videreføres inntil videre, sier Julie Ova

KATEGORI

Film, TV og film,

PUBLISERT

torsdag 12. november 2020

– Med høye ambisjoner for formidling av film i skolen trengs det godt samarbeid med bransjen, sier Julie Ova, som kan fortelle at protestene har fått NFI til å snu. Nå videreføre skolekinoportalen inntil videre.

↑ NFIs formidlingsdirektør Julie Ova. Foto: NFI.

Med overskriften «Et nakkeskudd for filmsatsingen i skolen» påpeker Tonje Hardersen at det mangler en satsing mot bruk av film i skolen. Dette er vi veldig enig i, og dette har Norsk filminstitutt ambisjoner om å gjøre noe med.

Vi kan også være enige om at da NFI med ny filmmelding i 2015 fikk en rekke nye oppgaver, ble ikke det langsiktige arbeidet for barn og unge prioritert høyt nok. Samtidig som fordelingen av arbeidsoppgaver mot målgruppen på ulike institusjoner har ført til at særlig skolekino-tiltak har mistet finansiering.

Rapporter og erfaringsdeling viser det samme, og NFI har vært blant flere aktører som har tatt opp denne problematikken det siste året. Likevel har barn og unge, i hele denne perioden vært en høyt prioritert målgruppe i alle andre ordninger i NFI, der det er relevant.

Vi kan være enige om at da NFI i 2015 fikk en rekke nye oppgaver, ble ikke det langsiktige arbeidet for barn og unge prioritert høyt nok.

Tonje Hardersen ser ut til å misforstå dette med at jeg legger skylden på andre. Det er absolutt ikke meningen.

Ikke meningen å skylde på andre

I intervjuet i Periskop 29. oktober beskriver jeg den tekniske forklaringen på hvorfor nettsiden skolekino.no skulle legges ned ved årsskiftet. Det handler om at de som har driftet siden, skal over på ny portal og dermed informerer NFI om dette.

Tonje Hardersen ser ut til å misforstå dette med at jeg legger skylden på andre. Det er absolutt ikke meningen. NFI er klar over sin rolle her. Vi har ikke bygget opp en ny teknisk løsning, men når avgjørelsen tas om at den legges ned ved nyttår, var ikke det vår beslutning.

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Portalen videreføres likevel!

Nå har vi også vært i dialog med eierne av siden og mottatt et tilbud som gjør det mulig å holde siden oppe, fram til et bedre tilbud kan utvikles. Det er klart at engasjementet fra bransjen har hatt betydning for dette.

Da vi på forhånd forsøkte å få innsikt i bruken av nettsiden, var det ingen som var i stand til å gi oss en indikasjon på hvor mange som benytter siden. Dette er selvfølgelig en utfordring, som vi gjerne går i dialog med alle de engasjerte stemmene her i Periskop, om hvordan vi kan løse.

NFI har ambisjoner på vegne av formidlingsarbeidet mot barn og unge gjennom skoleverket. Det er et langsiktig arbeid som krever godt samarbeid på tvers av organisasjoner, skoleverket og utøvere i filmsektoren. Jeg tror ikke det er et luftslott. Det er et hårete mål. Som vi har ambisjoner om å nå.

Oppdatering: Periskop har vært i kontakt med Julie Ova etter at dette innlegget ble skrevet, for å høre detaljene i videreføringen. Det er ennå ikke klart om nye filmstudieark vil bli laget, eller om det kun handler om at de som allerede er lagd fortsatt vil være tilgjengelige. Men Ova skriver i en epost til redaksjonen:

– Jeg har ikke et svar til deg på det akkurat nå. Men skal ta initiativ til samtaler med dem som har engasjert seg, og starte jobben nå, med å nå målene.

Vi har nå mottatt et tilbud som gjør det mulig å holde siden oppe. Det er klart at engasjementet fra bransjen har hatt betydning.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · ·