Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Starter internasjonalt leseprosjekt på samisk

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 27. oktober 2021

HVOR
Stormen bibliotek, Bodø

Sametinget lanserer denne uka leselystkampanjen Les for meg! / Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien!. Målet er å oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate med barn på samisk.

↑ Prosjektrådgiver Sigrun Feiring fra Foreningen !les med den samiske utgaven av Bokstart-boka «Revungen». Foto: Vibeke Røgler

Onsdag går kampanjens startskudd ved Stormen bibliotek i Bodø. Det skjer i forbindelse med samisk språkuke. Foreningen !les og Sametinget har gått sammen om å utvikle et leselysttiltak for de minste barna i det samiske språkområdet. Det har blant annet blitt laget egne samiske utgaver av Bokstart-boka Revungen, som skal deles ut gratis til samiske småbarnsfamilier og barnehager. Boka gis blant annet til foreldre når de kommer med barnet til kontroll på helsestasjonen.

Her er «Revungen» på henholdsvis nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Foto: Sametinget

Minoritetsspråkenes utfordringer

Sametinget er ansvarlig og står for gjennomføringen av prosjektet, og Revungen kommer nå på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Prosjektet har sitt utspring i at Sametinget ønsker å støtte samtalen på helsestasjonen om lesing, språkutvikling og språkvalg for samiske småbarnsfamilier.

Päivi Alanen, prosjektleder for den samiske satsingen, forteller at Les for meg! har som mål å styrke språkvalg og samisk språkbruk i familier og hos andre voksne som er sammen med barna.

– Tiltaket legger til rette for veiledning av samiske barnefamilier i samtalen om språkvalg, lesing og språkutvikling i språkvalg. Alt materiale i prosjektet er til samiske småbarnsfamilier. Når man er i minoritetsposisjon, er utfordringene med å overføre språket sitt til neste generasjon desto større. Med Les for meg! ønsker vi også å synliggjøre samisk litteratur på bibliotekene rundt omkring i landet, forteller hun.

Når man er i minoritetsposisjon, er utfordringene med å overføre språket sitt til neste generasjon desto større

Sigrun Fering med «Revungen» på ett av de samiske språkene. Foto: Vibeke Røgler

Hverdagsspråket

Revungen er opprinnelig laget uten tekst, slik at foreldre og andre omsorgspersoner kan fortelle for barnet på sitt eget språk. De voksne kan snakke med barnet om bildene og de forskjellige hverdagssituasjonene i boka. Til den samiske lesekampanjen har boka fått tekst av Birgit Andersen. Hun er pedagog og forfatter og jobber som pedagogisk leder i en samisk avdeling i Jentoftsletta barnehage i Bodø.

Bildeboka følger en liten revunge en helt vanlig dag. Med seg har reven en liten kosekanin gjennom dagens små og store hendelser.

– I Revungen-bøkene er teksten på en setning per side. Setningene inneholder kjente ord og uttrykk, ord vi bruker i hverdagen, forteller Sigrun Feiring, prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les.

Teksten skal fungere som en støtte i lesingen til foreldre som kanskje selv ikke kan så mye samisk, men som ønsker at barna skal voksne opp med samisk kultur og bli kjent med det samiske språket. Det er mange foreldre med samisk bakgrunn som ikke har samisk som sitt førstespråk.

– I tillegg har vi laget et hefte med en litt lengre tekst til Revungen. Dette heftet har tekster på alle de tre språkene parallelt, og har også ordlister bakerst, forteller Feiring.

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Det er mange foreldre med samisk bakgrunn som ikke har samisk som sitt førstespråk

Les for meg! på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Foto: Sametinget

Bruk samisk aktivt

Bokstart er et internasjonalt prosjekt som gjennomføres i over 30 land. I samarbeid med helsestasjoner og bibliotek mottar foreldre gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn. I Norge har Foreningen !les allerede etablert et pilotprosjekt i Oslo, og jobber nå for at tiltaket skal spres til hele landet.

– Bokstart handler om å legge til rette for leseglede og gode opplevelser med bøker fra de første leveårene. Tidlige erfaringer med bøker legger grunnlaget for barns leselyst og språkutvikling. En hyggelig lesestund handler også om å lære seg nye ord og bli nysgjerrig på språk. Ved å oppmuntre barn og foreldre til å lese sammen, kan prosjektet bidra til at samiske språk brukes mer aktivt og lever videre hos nye generasjoner. Vi er svært glade for at Sametinget ønsker å satse på leselyst for samiske småbarnsfamilier, sier Sigrun Feiring.

Ved å oppmuntre barn og foreldre til å lese sammen, kan prosjektet bidra til at samiske språk brukes mer aktivt og lever videre hos nye generasjoner

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · ·