Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Tidlig bokstart gir resultater

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 24. august 2022

Gjennom prosjektet Bokstart er 9000 bildebøker blitt delt ut til småbarnsforeldre i hovedstaden. Sammen med helsestasjonene og Deichman har Foreningen !les vært pådriver for at også de minste kan oppleve leseglede og utvikle leseferdigheter.

↑ Helsestasjonene har spilt en sentral rolle som formidler av Bokstart, og har veiledet småbarnsforeldrene i hvordan man skaper en god lesestund sammen med de aller minste barna. Foto: Foreningen !les

I tre år har Deichman bibliotek og helsestasjoner i Oslo arbeidet sammen med Foreningen !les om pilotprosjektet Bokstart. Utgangspunktet er hentet fra et internasjonalt bokprosjekt, og er blant annet et populært tiltak i vårt naboland Sverige. Hovedmålet har vært å skape leseglede og øke leseferdigheten hos de aller yngste barna. Foreningen !les tok initiativet for å starte opp i hovedstaden.

Foreningen !les og Bokprat


Styrke foreldrenes rolle

Foreningen !les er en ideell organisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget og ble i 2021 nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang.

Foreningen !les har tatt initiativ til prosjektet Bokstart, som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre, i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Foreldre oppfordres til å lese, synge, rime og prate sammen med barna sine fra første stund. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter. Bokstart er velutprøvd internasjonalt og gjennomføres av mer enn 30 andre nasjoner verden over.

Revungen blir delt ut innen barna er ett år på helsestasjonene i Oslo.

Også på samisk

Bokstart går ut på å dele ut et nett med gratis bok og informasjonsmateriell om språkutvikling til småbarnsforeldrene. Den første boken, Revungen av Vibeke Røgler, deles ut ved helsestasjonene i barnets første leveår, og når barnet kommer til 2-årskontroll får foreldrene utdelt en invitasjon til sitt lokalbibliotek. På biblioteket kan de hente bildeboka Æsj! sier Nora av Irene Marienborg.

­– Mens Revungen er blitt delt ut i et stort omfang – rundt 9000 bøker via helsestasjonene, har det vært vanskeligere med bok nummer 2. Noe som skyldes at 2-årskontrollen under pandemien ble digital og at bibliotekene i en lengre periode har vært stengt, forklarer Sigrun Feiring som er prosjektrådgiver for Bokstart i Foreningen !les. Hun løfter frem at prosjektet også har en samisk identitet. Foreningen !les og Sametinget har gått sammen om å få laget egne samiske utgaver av Revungen, som er blitt delt ut gratis til samiske småbarnsfamilier og barnehager.

Æsj sier Nora er andre bok i Bokstart-prosjektet og blir delt ut når barna er to år.

Prosjektrådgiver Sigrun Feiring fra Foreningen !les med den samiske utgaven av Bokstart-boka «Revungen». Foto: Vibeke Røgler

Helsesykepleiere er opptatt av samspillet mellom barn og foreldre og med å utvikle barnets språkferdigheter, derfor har det vært viktig å samarbeid med dem om dette

Helsestasjonen som inngang til bokgleden

Foreldrene er småbarns viktigste inngang til bøkenes verden. Derfor er det sentrale verktøyet i piloten å samarbeide med helsestasjonene hvor foreldre kommer med barna sine for helsesjekk og oppfølgingssamtaler. Tanken er å gi foreldrene mer selvtillit og støtte med å tilrettelegge for høytlesningssituasjoner og samtidig gi tilgang til bøker. Ikke alle voksne er vokst opp med godnatthistorier på sengekanten og overfører derfor ikke dette ritualet til egne barn.

– Helsesykepleiere er opptatt av samspillet mellom barn og foreldre og med å utvikle barnets språkferdigheter, derfor har det vært viktig å samarbeid med dem om dette, sier Feiring.

– Helsesykepleier tar frem Revungen for foreldrene og forteller at boken er en fin måte å være sammen på og skaper hyggelige stunder. De fremhever for de voksne at de kan bruke boken som del av leggerutinen, for dette er ikke opplagt for alle foreldre, spesielt for dem som har barn helt ned i åtte måneders alderen.

Helsestasjonene har spilt en sentral rolle som formidler av Bokstart, og har veiledet småbarnsforeldrene i hvordan man skaper en god lesestund sammen med de aller minste barna. Foto: Foreningen !les

Også bildeboken gir språkferdigheter

Sigrun Feiring håper at prosjektet bidrar til å gi ny status til pekeboken som språkutviklende.
– Vi må huske at det å snakke om bilder også er å lese. Og det er en type lesning som er språkfremmende. Barnet er med og peker og ser. Når man leser for en baby, leser man ikke en fortelling fra start til slutt, men man peker på gjenstander og snakker om det man ser. Foreldre trenger å bli minnet på at de kan begynne tidlig med bokstunder sammen med barna sine.

Boken kunne ha vært enklere, samtidig som en foreldregruppe skulle ha fått testet ut flere bøker før vi bestemte oss for den ene boken

Inngangsport til biblioteket

Bokstart handler også om å gjøre foreldre bedre kjent med og trygge på de lokale bibliotekene, både som opplevelsesarena og som kunnskapsbase. Derfor inviteres foreldrene til bibliotekene ved 2-årskontrollen. På biblioteket blir foreldrene kjent med barneavdelingen, får utdelt bildeboken om Nora og en mulighet til å få et lånekort.

Mens Revungen er blitt godt mottatt av foreldrene, har noen vært mer skeptisk til boken om Nora. Her mener Sigrun Feiring at de nok ville ha truffet enda bedre om Foreningen !les og bibliotekene hadde involvert foreldrene mer i bokutvelgelsen.

– Boken kunne ha vært enklere, samtidig som en foreldregruppe skulle ha fått testet ut flere bøker før vi bestemte oss for den ene boken. Det har vært en viktig læring for oss i evalueringen av prosjektet, sier hun.

Også ta på bøker og pekebøker gir barn en inngang til språket. Foto: Foreningen !les

Et sentralt funn viser at foreldre mener at det å lese sammen ga anledning til en rolig stund hvor boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning

Forskning viser sentrale funn

Nå er det treårige prosjektet blitt evaluert i en forskningsrapport fra Læringsmiljøsenteret til Universitetet i Stavanger, og her fremheves prosjektets verdiskapning. Rapporten er basert på spørreskjema og kvalitative intervju. Et sentralt funn viser at foreldre mener at det å lese sammen ga anledning til en rolig stund hvor boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning. Hvor helsesykepleiere opplever at prosjektet gir anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling, ser bibliotekarene at de får mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for sine barn, noe som lenge har vært en utfordring for bibliotekene.

Nyhetssaken fortsetter under annonsene.

Veien videre for Bokstart

Selv om prosjektet har avlevert en evalueringsrapport, vil Foreningen !les fortsette med å dele ut en gratis bok i Oslo.

– Samarbeidet med bibliotekene og helsestasjonen forsetter. Så lenge vi har bøker, vil vi dele dem ut, sier Sigrun Feiring.

– Foreningen !les er jo et nasjonalt foretak og vi ønsker selvsagt å spre Bokstart videre ut i landet – og flere kommuner tar nå kontakt med oss. Regjeringen har nå lovet en ny leselyststrategi som både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet står bak, og vi vil foreslå Bokstart som et viktig tiltak i den kommende strategien. Vi har allerede fått midler til å utvikle digitale kurs som vil fokusere på hvordan man gjennom å lese bøker sammen bidrar til å skape språkutvikling hos små barn. Vi ser spesielt at dette tiltaket er viktig for foreldre med flerspråklig bakgrunn.

Vi har allerede fått midler til å utvikle digitale kurs som vil fokusere på hvordan man gjennom å lese bøker sammen bidrar til å skape språkutvikling hos små barn

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · ·