Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Bare 1 av 4 millioner delt ut til forskning på kunst og barn og unge

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

mandag 19. februar 2018

Kun to av 25 søknader fikk forskningspenger av Kulturrådet. Tre millioner kroner er fortsatt ikke delt ut.

↑ Av 25 søkere fikk to prosjekt tildelt midler. Foto: Pexels.

I fjor høst utlyste Kulturrådet fire millioner kroner til en egen forskningssatsning med fokus på barn og unge, kunst og kultur. Det kom 25 søknader til utlysningen. Kun to har fått tilslag på tilsammen én million kroner, og tre av de fire millionene er altså ikke utdelt.

Jorunn Veiteberg som er leder for utvalget, forteller at de fikk færre søknader enn de hadde håpet på.

– Mange av søknadene var også tenkt nokså likt, med en kunstner, et prosjekt og en teoretiker. Vi hadde håpet på litt mer overordna og større perspektiv enn det som kom inn.

Av de 25 innsendte skissene til prosjekter ble åtte invitert til annen runde, der de ble bedt om å sende inn en mer utfyllende søknad. Syv av dem sendte inn, og kun to ble bevilget midler.

Veiteberg understreker at søknadene ikke var dårlige, men at de representerte en avgrenset forskningsretning.

– Derfor ga vi til et par av dem for så å tenke oss om når det gjelder hva vi skal gjør med resten av midlene. Disse to var etter utvalgets mening de mest gjennomarbeidede, og innebar interessant tverrfaglig samarbeide samtidig som de hadde med barn i aktive roller.

En av tildelingene gikk til Merete Jonvik ved IRIS og billedkunstner Hans Edward Hammonds med prosjektet «Samarbeid mellom små og store vesen – deltakarbasert kunstproduksjon med born». Den andre tildelingen gikk til Marit Holm Hopperstad ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning med prosjektet «Barn møter kunst».

Jorunn Veiteberg sier de hadde håpet på et litt mer overordna og større perspektiv. Foto: Privat.

Håpet på mer problematisering av kategorier

Utlysningsteksten ba blant annet om prosjekter med en tydelig kunst- og kulturfaglig tilnærming og at prosjektene skulle kombinere ulike fagtradisjoner og være formidlingsmessig nyskapende. Fristen var i august. Se hele søkerlisten nederst i saken.

Veiteberg sier at de vil vurdere en ny utlysning eller andre måter å få fram kunnskapen de er på jakt etter når det nye utvalget møtes i mars.
– Vi håpet på en større problematisering av kategoriene barn og unge i vår tid, og på et søkelys på geografiske forskjeller, sosiale forskjeller og kjønnsforskjeller. Ingen av prosjektene hadde det som sitt hovedokus.

– Kan det være at utlysningen ikke var tydelig nok?
– Det kan absolutt være. Det er en av de diskusjonene vi må ta i utvalget og se nærmere på, svarer utvalgslederen.
– Det vanskelige med å lage utlysningen er at vi ikke skal konkludere det vi vil vite, men åpne for å lære det vi ikke vet, sier Veiteberg.

Olav Hamran i Kulturrådet. Foto: Håkon Bergseth.

– Ikke forpliktet til å dele ut alt

Utlysningsteksten ba blant annet om prosjekter med en tydelig kunst- og kulturfaglig tilnærming og at prosjektene skulle kombinere ulike fagtradisjoner og være formidlingsmessig nyskapende. Fristen var i august. Se hele søkerlisten nederst i saken.

Olav Hamran er seksjonsleder ved Kulturrådets seksjon for forskning og utvikling. Han peker på at man ikke var forpliktet til å dele ut pengene.

– Men er det ikke rart at av 25 forslag til forskningsprosjekter så finner Kulturrådet ikke gode nok prosjekter til å fylle en utlysning på fire millioner?

– I første runde var det ikke 25 forskningsprosjekter, men 25 ideer eller skisser som kunne bli forskningsprosjekter. I andre runde var det syv utarbeidede søknader til forskningsprosjekter. Da gjorde utvalget den vurderingen at det ved denne anledningen ønsket å tildele midler til to.

Vanligvis er det Kulturrådet som avgjør hvem som får tilslag, etter en innstilling fra utvalget. I dette tilfellet har imidlertid rådet gitt utvalget selv ansvaret for å tildele midler.

Hva som skjer med resten av pengene skal avgjøres av utvalget i et møte i mars, forteller han.

Ståle Stenslie er direktør for forskning og utvikling i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad.

Mener feltet må samle seg

Ståle Stenslie er avdelingsdirektør for forskning og utvikling hos Kulturtanken. Han skulle gjerne sett at flere prosjekter fikk penger.

– Vi hadde håpet på tilslag på 25 prosjekter. I dette feltet har vi for lite kunnskap og for spredt forskning, sier Stenslie. – Jeg antar at Kulturrådet har fått for ulike forslag i forhold til deres utlysningstekst. Men det er positivt med 25 søkere, det viser stor interesse.

Han tror grunnen til at så få har fått penger er at det ikke finnes en felles forståelse om hva slik forskning går ut på.

– Det kan peke på at feltet er så spredt at vi ikke har samme forståelse om hva forskning for barn og unge innebærer, sier han.

Han mener vi trenger en nasjonal debatt om hva forskning på kunst og kultur til barn og unge omfatter, og etterlyser en samkjøring på nasjonalt nivå.

– Få tildelinger peker på et behov for å samle seg. Man har ikke et samlet miljø som fokuserer på de feltene som Kulturrådet ønsker seg. Man drar i for mange retninger, sier han.

– Vi må tenke som nasjon. Hva er kunst og kultur på et nasjonalt nivå?

Ikke bare kunstnerisk forskning

Hamran er både enig og uenig i Stenslies analyse.

– Hvis man tenker kunnskapspolitisk, er det ønskelig at det finnes en bredde i forskningen på dette området. Det ville ikke være ønskelig dersom det var ett, homogent, nasjonalt felt, sier han.

– De to prosjektene som har fått penger er begge deltagerbaserte, med en sterk kunstnerisk profil. Er det egentlig kunstnerisk forskning dere var ute etter her? Kan det være at søkerne ikke har plukket opp på det?

– Det er redegjort i programnotatet hva slags forskning man var ute etter. Notatet åpnet for søknader innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Men det er ikke mitt inntrykk at det var mangel på slike søknader som gjorde at utvalget i denne runden valgte ikke å tildele alle midlene, sier han.

 

Søkerlisten

Utprøvning av videoleksjoner i tangent- og gitaropplæringen ved Kulturskolen i Trondheim
Kulturskolen i Trondheim v/ Elin Hennie Noem.
Samarbeidspartnere: Program for lærerutdanning,. Institutt for musikk,. Institutt for musikkteknologi, NTNU.

KUBANG
Marit Ulvund – Seanse – senter for kunstproduksjon/Høgskulen i Volda.
Samarbeidspartnere: Cecilie Haagensen, NTNU.
Deltagelse fra kunstnere, skoler, lærere.

A Creative Body in a Creative Room
Jane Isobel Ogley Holmberg.
Samarbeidspartnere: Nord University Levanger, NTNU, Minmemoria App.
Kunstnere, lokale myndigheter, kulturskoler, lokale seniorgrupper.

Urbane kunsthandlinger – en metodeutviklende studie om hvordan barns deltakelse kan finne sted
Høgskulen på Vestlandet.
Prosjektleder: Professor Elin Eriksen Ødegaard.
Samarbeidspartner: André Steenbuch Marandon, leder ART-FORM.

Samarbeid mellom små og store vesen – deltakarbasert kunstproduksjon med born
Merete Jonvik og Hans Edvard Hammonds, og ei gruppe born i alderen mellom 8-12 år.

KROM
Rom for Dans/Høyskolen for dansekunst ved Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.
Samarbeidspartnere: CASE Høgskulen på Vestlandet, Østfold kulturutvikling/DKS Østfold. Medskapende utøvere, filmdokumentarist, produsent, prosjektkoordinator ved Rom for Dans.

Kunnskapsutvikling gjennom skapende arbeid og kunst
Hanne Haukom., Seljeveien 8b. 3151 Tolvsrød
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norske kunsthåndverkere.

KUNNSKAPSKOLLAGER
Kirstine Riis, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).
Samarbeidspartnere: Telemarksgalleriet, forskergruppen EMAL (Embodied making and learning), kunstnere, lærere.

«Kunsten å sjå noko som noko»
Bettina Hvidevold Hystad, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Eit samarbeidsprosjekt mellom kunst- og musikkduoen Lerin/Hystad, høgskulelektor Charlotte Tvedte (HVL), førsteamanuensis Kari Holdhus (HVL) og CASE-senteret ved HVL.

Kvalitetstid
Munchmuseet, leder for forskergruppe Gerd-Elise Mørland.
Samarbeidspartnere: Charlotte Blanche Myrvold, (KhiO og HiOA) prosjektleder, Lisa Nagel, Norsk Barnebokinstitutt, kunstnere.

Paternalisme, myndiggjøring og deltakerstyring. Barns medskaping og kuratering i lys av norsk kulturpolitikk.
Telemarksforsking ved M. T. Heian, Å. D. Haugsevje og H. Stavrum i samarbeid med A. Kvalbein, Universitetet i Oslo.

«Tro ikke at jeg kommer fra små forhold!» – en kultursosiologisk studie av minnesteders betydning i formidling av Hans Børlis forfatterskap til barn og unge
Anno museum Kongsvingerregionen v. seksjonsleder/konservator NMF Ingun Aastebøl.
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, Eidskog kommune, Hans Børli-selskapet.

Marcus, Mozart, Mehren og Martinus.
Forholdet mellom kulturpolitikk for og kulturbruk blant barn og unge
Telemarksforsking v/Ole Marius Hylland og Bård Kleppe.

Vitenskap, identitet og tilhørighet – medvirkende formidling
Norsk Teknisk Museum v/Torhild Skåtun.
Samarbeidspartnere: Høyskolen i Oslo og Akershus.

Profilbilder og transparens
Ragnhild Furulund. Adjunkt med tilleggsutdannelse, lærer ved Mysen videregående skole. Masterstudent, Høgskolen i Sørøst Norge.

Fengslende kunstopplevelser?
– undersøkelser av barn og unges deltakelse i og erfaring med kunst og
kulturprosjekter i spennet mellom styring og frihet.
Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder. Forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Universitetet i Agder og flere samarbeidspartnere.

Instrumentalopplæring integrert i skolehverdagen.
– Skisse for forskningsprosjekt (PHD avhandling) innen kulturskoleutvikling
Mali Hauen, Kulturskolerektor Kulturtjenesten, Tynset kommune. Søker til doktorgradsstipendiat ved NTNU.

SPILL LEVENDE! Barn og unges skapende virksomhet i teater.
Tor-Helge Allern, Fakultet for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen/Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Anne Meek, Universitetet Nord/HVL.
Samarbeidspartnere: Vestlandske Teatersenter, Kultur- og teaterverkstedet Fyret, forskere ved HVL.

UNGDOM SOM PUBLIKUM
– en undersøkelse av Scenekunstens muligheter i møte med unge mennesker.
Hilde Brinchmann, Tigerstadsteatret.
Samarbeidspartnere: Norby Produksjoner, ROBUST, Redd Barna, Oslo Nye Teater, Vobling AS.

Se meg, vær meg, skap meg: Unge som medprodusenter av fotokunst, virtuell virkelighet og etnografisk kunnskap
Ingrid M. Tolstad, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aina Landsverk Hagen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Karoline Hjorth, kunstfotograf og skribent/forfatter.
Amy Shimson-Santo, kunstner, pedagog, forsker og skriben, programdirektør for Arts Management ved Drucker School of Management, Claremont Graduate University i Los Angeles, USA.

Et spill om pugg: Skolen som kunstarena
Foreningen SceSam v/ Lisa Nagel, Norsk Barnebokinstitutt og UiO.
Samarbeidspartnere: Faglig råd (med Kai Johnsen KhiO, Venke Sortland danser og koreograf), forskningsgruppe (kunstnere, forskere, lærere, elever).

Små folk i folkemuseene
Sigurd Solhaug Nielsen | PhD stipendiat ved Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Samarbeidspartnere: Anno museum, Uppsala Universitet.
Prosjektet vil inngå som et delprosjekt i «Små museer i Norden», som ledes av professor i museologi ved Umeå universitet, Kerstin Smeds.

Barnehagebarns kunstmøter i kunstinstitusjoner
Marit Holm Hopperstad, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).
Samarbeidspartnere: Prosjektgruppe ved DMMH, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Rockheim, Cirka Teater, Trondheim kommune.

Mobile musikkulturer – barn og unges musikkopplevelser med smarttelefon
Anja Nylund Hagen.

Prosjektskisse «Jeg bare elsker kunst»
Gosen Skole.
Aktuelle samarbeidspartnere: Torunn Paulsen Dagsland, Universitetet i Stavanger.

 

Kvalifisert til andre runde

Merete Jonvik, IRIS og Hans Edvard Hammonds

Telemarksforsking v/Ole Marius Hylland og Bård Kleppe

Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder

Anne Meek, Høgskolen i Bergen/Nord Universitet, Tor-Helge Allern, Fakultet for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen/Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Ingrid M. Tolstad, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Aina Landsverk Hagen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Karoline Hjorth, kunstfotograf og skribent/forfatter. Rachel Joy Harkness, Phd sosialantropologi, underviser ved Edinburgh College of Art. Amy Shimson-Santo, kunstner, pedagog, forsker og skribent, programdirektør for Arts Management ved Drucker School of Management, Claremont Graduate University i Los Angeles, USA. Sigurd Solhaug Nielsen, PhD stipendiat ved Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Marit Holm Hopperstad, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Annonser

Stikkord:
· · ·