Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Arrangerer komposisjonskurs for jenter

KATEGORI

Musikk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 22. februar 2021

Akerselva kammermusikkfestival vil rette opp i skjev kjønnsbalanse.

↑ For få jenter komponerer. Det vil Akerselva kammermusikkfestival gjøre noe med, og inviterer til gratis komposisjonskurs for jenter. Foto: Hanken / Periskop

Det er for få jenter som komponerer. Blant Norsk Komponistforenings medlemmer er i underkant av 16% kvinner. Hver femte norske komponist er kvinne, men verkene deres blir lite spilt. Bare to prosent av musikken hos norske orkestre er skrevet av kvinner, ifølge Balansekunst.

Balansekunstprosjektet, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, slår også fast at «Jenter har langt færre rollemodeller av eget kjønn å se opp til. Dagens skjeve kjønnsbalanse skaper en høyere terskel for jenter i startfasen.» Dette gjelder i høyeste grad også for jenter som ønsker å komponere, mener ledelsen i Akerselva kammermusikkfestival. Nå vil de gjøre noe med det.

Jenteprosjektet


Et lavterskelkomposisjonskurs for jenter fra 14 år og oppover

Arrangeres av Akerselva kammermusikkfestival 19.-21. mars

Deltakerne undervises av Rune Rebne og Anna Berg

Kurset er gratis

Jenteprosjektet i komposisjon begynte ved Norges musikkhøgskole i 2016. Intitativtaker var Rune Rebne

Siden da har jenteprosjektet vært arrangert årlig i forskjellige former

Blant de 50 som har deltatt på kurset i ulike varianter, har 15 i ettertid startet på ulike komposisjonsstudium

Prosjektleder Niklas Sebastian Grenvik i Akerselva kammermusikkfestival. Fotograf Kristin Aafløy Opdan.

Stort sett menn

– I den klassiske verden i dag er musikk av kvinner svært sjelden. Man lærer lite om dem i musikkhistorieundervisningen. Symfoniorkestre og operahus spiller stort sett verk av menn, og instrumentallærerne har få stykker av kvinner på sitt repertoar, forteller festivalsjef Marit Johansen og prosjektleder Niklas Sebastian Grenvik i Akerselva kammermusikkfestival.

Den nystartede festivalen arrangeres i Oslo i midten av mars. Årets tema er «Komponistinnen», og den kommende utgaven av festivalen blir trolig Norges første kammermusikkfestival utelukkende med kvinnelige komponister på programmet.

Sjangeruavhengig

I løpet av festivalen arrangeres Jenteprosjektet «We need to hear your voices», et komposisjonskurs for jenter fra 14 år og oppover. Kurset er gratis, og påmeldingen åpen.

– Vi synes det er viktig at jenter vet at de har muligheten til å komponere, sier Johansen og Grenvik.

«We need to hear your voices» er et møtested for jenter som vil lage musikk. Kurset er sjangeruavhengig og krever ingen forkunnskaper. I løpet av festivalen vil alle få mulighet til å fremføre det de har laget på festivalens konserter. Tanken bak dette er å skape en samklang mellom dagens helt ferske kvinnelige komponister og musikk laget av kvinner for flere tiår og hundreår tilbake.

Tanken er å skape en samklang mellom dagens ferske kvinnelige komponister og musikk laget av kvinner for flere tiår og hundreår tilbake.

Kunstfeltet trenger kjønnsbalanse for at kunsten kan speile samfunnet vi lever i.

Jenters muligheter

Jenteprosjektet i komposisjon begynte ved Norges musikkhøgskole (NMH) i 2016, og ble startet av komponist Rune Rebne. Prosjektet har siden fortsatt årlig i forskjellige formater. En av de første som deltok på NMH sitt jenteprosjekt var Anna Berg, som nå er kursholder på Akerselva kammermusikkfestival sammen med Rebne.

Hvorfor er det viktig at jenter komponerer?

– Kunstfeltet trenger kjønnsbalanse for at kunsten kan speile samfunnet vi lever i. I den sammenheng er det viktig å sette et ekstra fokus på jenters muligheter. Det har over tid vist seg at jenter i liten grad søker til formelle komposisjonsutdanninger. Og det er lang tradisjon for å lage tiltak på områder med kjønnsskjevhet i Norge, påpeker Rebne og Berg.

Anna Linh Nguyen Berg er lærer på komposisjonskurset. Hun studerer fjerdeåret på kandidatstudiet i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Foto: Sara Angelica Spilling

Fram til vi faktisk spiller musikk av kvinner og menn på like vilkår, er det behov for ekstra oppmuntring for at jenter skal tørre å komponere.

Høyere terskel for jenter

Akerselva kammermusikkfestival ønsker å være en inspirerende møteplass for unge jenter som vil lage musikk.

For festivalleder Marit Johansen har manglende kvinnelig representasjon hatt den effekten at hun lenge tenkte komposisjon var noe hun ikke kunne gjøre, og at kvinner ikke skriver bra nok musikk til å få den spilt.

– Fram til dette endrer seg og vi faktisk spiller musikk av kvinner og menn på like vilkår, tror vi det er behov for ekstra oppmuntring for at jenter skal tørre å komponere, sier Grenvik og Johansen.

Kvinnelige norske komponister er viktige forbilder for unge jenter som ønsker å komponere. Fra venstre Cecilie Ore, i midten Kristine Tjøgersen, som fikk Arne Norheims komponistpris i 2020, og til venstre Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Foto: Ketil Born / Wolf Janes Photography / Ellen Lande Gossner

Marit Johansen er festivalsjef og kunstnerisk leder for Akerselva kammermusikkfestival. Foto: Kristin Aafløy Opdan

For noen kan det være akkurat det som skal til for at de ønsker å søke seg til en komposisjonsutdanning.

Historisk betinget 

– Kurs som dette har vist seg å være viktig for å sette fokus på kompetanseheving innenfor komposisjon, uavhengig av kjønn. Vi betrakter hverken kjønn eller alder som egenskaper, kun som erfaringsbakgrunn som bør synes i kunsten, sier Anna Berg.

Kjønnsskjevheten innen komposisjonsefeltet er historisk betinget, mener hun. Men den er der like fullt.

Grunnen til at denne skjevheten fortsatt finnes, er at den ikke er tatt på alvor. Kurs som Jenteprosjektet gjør noe med bevisstheten og kompetansen både til jentene og offentligheten. Ved å holde slike kurs sier vi at du kan bli komponist selv om du er jente. Det høres kanskje banalt ut å si det, men for noen kan det være akkurat det som skal til for at de ønsker å søke seg til en komposisjonsutdanning, mener Berg.

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Foto: Pexels / Gabriela Pereira

Komposisjonslærer Rune Rebne. Foto: Milad Gholami

Starter i fantasien

Komposisjonslærer Rune Rebne har drevet med lignende kurs for jenter på Norges musikkhøgskole før. I en reportasje fra et kurs i 2016 uttalte han at noen jenter trolig gir opp komposisjonsdrømmen fordi komposisjon og teknologi er knyttet tett sammen.

– Det blir ofte fremstilt som om teknologi er avgjørende for den kreative prosessen. Men komponering starter ikke i musikkprogrammet. Komposjon starter et annet sted – i fantasien, sa han blant annet i reportasjen.

I samme sak ble også et av de første kullene som har vært gjennom et komposisjonskurs for jenter intervjuet. På spørsmål om hva de syntes om at det kun var jenter på kurset, svarte de følgende:

– Det er litt dumt at kurset bare er for jenter. For vi vil jo ikke ha spesialbehandling, men vi hadde nok ikke meldt oss på om gutter også hadde vært invitert. Da ville vi kanskje ikke trodd vi var gode nok.

Vi vil jo ikke ha spesialbehandling, men vi hadde nok ikke meldt oss på om gutter også hadde vært invitert.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·