Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Åsa Opedal

Åsa Osmundsen Opedal (f. 1989) har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og mastergrad i Kultur og kulturformidling fra Universitetet i København. Hun har også studert produktdesign, og hatt studieopphold i Italia og Israel. Hun arbeider som skribent for Ballade og Subjekt, og som produsent, koordinator og innenfor kommunikasjon i musikkfeltet, hovedsakelig i Bergen.

    ...