Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Anna Blekastad Watson

Anna Blekastad Watson (f. 1979) er teaterviter (Ph.D) og dramapedagog, med stilling som førsteamanuensis i drama og anvendt teater ved Høyskolen på Vestlandet.

    ...