Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Anna Dordisdatter Malkenes

Anna Dordisdatter Malkenes (f. 2004) er skribent og foredragsholder. Hun er ansatt ved Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, som kunstformidler for ungdom i Blikkåpner Oslo. Hun var medlem av Ungdommens ytringsfrihetsråd initiert av Norsk Pen og Fritt Ord under ledelse av Nancy Herz. Malkenes er elev ved Foss videregående skole.

    ...