Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kulturlivet svarer på meldingen: – Men så gjør noe da, Abid!

PUBLISERT

fredag 26. mars 2021

Norges aller første barne- og ungdomskulturmelding skaper reaksjoner. Vi har spurt noen aktører.

↑ Fra venstre: Freddy Øvstegård (SV), Kari Ramnefjell og Bo Anders Sundstedt (Unge Viken Teater), Karen Dalevoll (Den kulturelle bæremeisen i Porsgrunn.

Den aller første Stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur ble lagt frem av regjeringen 19. mars 2021.

– Det er virkelig på tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt på alvor, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Sammen med partifelle og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte han Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Blant hovedfunnene ser vi at barnehagene kommer inn i Den kulturelle skolesekken (DKS). Likevel blir det tilsynelatende ikke satt av mer penger.

Regjeringen fjerner ordet profesjonell fra kravet til kunst og kultur i DKS. Samtidig blir det lagt økt fokus på medvirkning.

– Vi skal ha en kulturskole som når flere elever, sier Melby.

Regjeringens hovedpunkter sier derimot ikke noe om å skape flere plasser i kulturskolen. Punktene forteller om talentutvikling og kompetanseheving hos lærerne, men ikke flere plasser eller lavere priser.

Hva mener aktørene på området om meldingen? Periskop spurte, og her er reaksjonene.

Barnehagene kommer inn i DKS. Likevel blir det ikke satt av mer penger.

Freddy André Øvstegård er kulturpolitisk talsmann for SV. Foto: Stortinget.

Freddy Øvstegård, kulturpolitisk talsperson for SV

Hva synes du om at kravet til profesjonell kunst og kultur forsvinner ut av DKS?

– Det er avslørende for regjeringas politikk. Det har hele tida vært viktig for DKS at barn og unge skal få et profesjonelt kunsttilbud av høy kvalitet. Det mener SV at vi må forsvare og ikke snikavskaffe.

Hva tenker du om at barnehagene kommer inn i DKS, uten at det er lagt opp til flere penger?

– Det er bra at det utvides, men uten finansiering spres det tynnere ut. SV vil utvide, men at pengene må følge med.

Det er bra at det utvides, men uten finansiering spres det tynnere ut.

Vi bør opprette musikkbruk på samme måte som scenekunstbruket.

Grep og finansiering mangler

Det legges opp til økt fokus på medvirkning – betyr det kutt av profesjonelle?

– Medvirkning betyr ikke nødvendigvis kutt i det profesjonelle. Barn og unge kan også medvirke i profesjonell kunst på mange måter, det bør ikke være en motsetning.

«La blekket sprute og la oss høre hva dere mener!» sier Raja. Hva slags ris og ros har du til Raja? Har meldingen noen mangler?

– Det mangler store, konkrete grep og finansiering. SV mener at vi burde se på hvordan Kulturtanken har utviklet seg, og flytte flere ressurser ut til fylkene. Vi bør opprette musikkbruk på samme måte som scenekunstbruket. Denne meldingen er preget av fagre ord og fine beskrivelser, lite annet.

Karen Dalevoll. Foto: Porsgrunn kommune.

Karen Dalevoll, Den kulturelle bæremeisen i Porsgrunn

Hva synes du om at kravet til profesjonell kunst og kultur forsvinner ut av DKS?

– Det blir motstridende, og har sannsynligvis med økonomi å gjøre. Det forklares med at det ikke finnes profesjonelle kunstinstitusjoner over hele landet og at derfor er DKS så viktig.

Hva tenker du om at barnehagene kommer inn i DKS uten at det er lagt opp til flere penger?

– Det er på tide at vi øker fokuset på kulturformidling til barnehagene. Det burde vært et krav om å bygge opp nettverk og kompetanse for aktørene som jobber med formidling i barnehager. DKS regionalt og lokalt kan legge til rette for at produksjoner som vises for 1.-2. trinn også kan vises for de eldste i barnehagene. Men de fleste produksjoner er laget for scener og kulturhus, og kan ikke spilles i en barnehage. Vi har tiltak som har virket, som Klangfugl og Rikskonsertenes barnehagekonserter. Klangfugl bør gjenoppstå!

Klangfugl var et prosjekt startet fra Norsk Kulturråd, som organiserte profesjonell kunst for barn på inntil tre år. Prosjektet varte fra 2000 til 2003.

Det er på tide at vi øker fokuset på kulturformidling til barnehagene.

Dette er ikke et fullverdig tilbud for barnehagene. Jeg skulle ønske meg sterkere føringer!

Behov for føringer og øremerkede midler

Hva slags ris og ros har du til Raja? Har meldingen noen mangler?

– Først vil jeg si at det er flott med kulturmelding! Jeg liker at det fokuseres på barne- og ungdomskultur som et område i politikken. Det er viktig å ikke glemme dette i det kommunale og regionale planarbeidet. Ulike nasjonale, regionale og lokale ordninger skal fylle ulike roller. Alle aktørene kan ikke fylle alle roller.

– Det største problemet ved meldingen er at det ikke gis noen føringer, slik at man blir avhengig av lokale prioriteringer. Fram for alt mangler det pålegg om å prioritere barnehagebarn under fem i DKS. Det mangler også penger, øremerkede midler hvor kunstnere og produsenter kan søke om midler til produksjoner som skal på turne i barnehagene. Dette er ikke et fullverdig tilbud for barnehagene. Jeg skulle ønske meg sterkere føringer!

Som jeg tidligere har skrevet hos Periskop er det behov for virkemidler som kan øke tilfanget av produksjoner for barnehagene. Det hele må settes i system slik at det gir arbeidsmuligheter. Porsgrunn har drevet med Den kulturelle bæremeisen i snart 15 år, men det blir stadig vanskeligere å finne gode, profesjonelle produksjoner for barnehagen. Det er i DKS arbeidsmulighetene har ligget, og der har det ikke vært muligheter for kunstnere som vil jobbe med produksjoner beregnet på de yngste.

Artikkelen fortsetter etter bildet og anbefalingene.

Unge Viken Teater er blant aktørene som satser på teater i barnehagen. Her i Lillestrøm barnehage i 2019. Det er ikke store scenen som skal til! Foto: Marianne Bain / Unge Viken Teater.

Kari Ramnefjell. Foto: Unge Viken Teater.

Kari Ramnefjell og Bo Anders Sundstedt, på- og avtroppende teatersjef ved Unge Viken teater

Hva synes dere om at kravet til profesjonell kunst og kultur forsvinner ut av DKS?

– Det er urovekkende. Vi frykter at kunstfeltet blir underlagt pedagogikken. Det er det profesjonelle som kan sikre kvalitet i alle ledd, det er der kompetansen ligger.  Vi anerkjenner at vi trenger pedagogikk og kunnskap om barn, men utgangspunktet må fortsatt være kunsten.

Hva tenker dere om at barnehagene kommer inn i DKS, uten at det er lagt opp til flere penger?

– Dersom barnehagene skal innlemmes i den eksisterende ordningen kan det føre til en utvanning av det kunstneriske mangfoldet. Formatet vil flates ut.

– Satsningen på kunst og kultur i barnehager bør forplikte, også økonomisk.  Opplegg som Unge Viken teaters «Teater i barnehagen» savner midler å søke på. Tilskuddet til DKS vokser ikke i takt med prisutviklingen og de økte honorarsatsene. Det er bra at barnehagene også kan få tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser, men da kreves det friske midler. Det må være vilje bak ordene!

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Bo Anders Sundstedt. Foto: Nicholas Torrenc / Unge Viken Teater.

Vi frykter at kunstfeltet blir underlagt pedagogikken.

Barn elsker å delta, men det gir ikke alltid den beste opplevelsen.

Medvirkning og politisk vilje

Det legges opp til økt fokus på medvirkning – betyr det kutt av profesjonelle?

– Det er bra å involvere barn og unge i alle ledd, men meldingen glemmer er at det å oppleve kunst også er inkluderende! En god kunstopplevelse involverer alle sansene. Det er i møtet mellom sal og scene vi skaper nye historier. Barn elsker å delta, men det gir ikke alltid den beste opplevelsen. Det går også an å spørre seg hvorfor man ikke stiller samme krav til kunst og kultur for voksne.

Hva slags ris og ros har dere til Raja? Har meldingen noen mangler?

– Det er ingenting som tyder på at dette er noen banebrytende eller ambisiøs kulturmelding. Hvor er viljen til å legge politisk kraft bak ordene?

– Abid Raja sa i et intervju med Scenekunst.no at barne- og ungdomskultur har lav status i den offentlige debatten. Ja, men så gjør noe med det da, Abid! «Det handler om å utvikle nytt innhold til den kulturelle skolesekken», sa han også i det samme intervjuet. Hva i all verden mente han med det?

– Alle syns at kunst og kultur for barn og unge er viktig, men i meldingen savner vi et reelt engasjement og en tydelig vilje. Det er en tendens til å definere «barn og unge» bort fra annen kunst og kultur. Kunst for barn og voksne bør likestilles.

Barne- og ungdomskulturmeldingen kan leses og lastes ned her.

Fra Unge Viken Teaters forestilling «Alba trosser alt» i 2019. Foto: Lars Opstad / Unge Viken Teater.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·