Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Heidi Bøhagen

Heidi Bøhagen jobber som programansvarlig ved Litteraturhuset i Bergen i tillegg til virket som kritiker. Hun skriver jevnlig for Bergens Tidende, Subjekt, Barnebokkritikk, Barn i Byen og Samtiden. I 2019 utga hun boken «Feltnotater fra småbarnslivet» på Tiden.

    ...