Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Karl Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen (f. 1969) er samfunnsgeograf med spesialisering i økonomisk geografi. Tangen er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser samfunnsvitenskap og strategi. Han skriver for Dagens Næringsliv. I sitt arbeid er han opptatt av å vise hvordan innsikt i omgripende strukturer kan gi en bedre forståelse for konkrete begivenheter og fenomener i folks liv.

    ...