Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vera Danielsen Lindbach

Vera Danielsen Lindbach jobber som barnebibliotekar ved Stormen bibliotek i Bodø. Hun har master i Litteraturvitenskap fra NTNU og har siden jobbet med litteratur både i bokhandel og på Hamsunsenteret, samt som litteraturkonsulent på Hamsundagene.

    ...