Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Barn og unge fortjener ypperste kvalitet i alle kunstmøter

SJANGER

Intervju, Notis,

PUBLISERT

onsdag 4. mars 2020

Kulturtankens nye direktør mener Den kulturelle skolesekken er gullet i kulturpolitikken.

↑ Øystein Strand er ny direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim Brandsborg

I et intervju på Kulturtankens nettsider løfter konstituert direktør Øystein Strand frem Den kulturelle skolesekken som ett av de viktigste tiltakene å satse på fremover.

– Den kulturelle skolesekken kan «huke av» på alle de nye nasjonale kulturpolitiske målene i kulturmeldinga, sier han. Samtidig er Den kulturelle skolesekken sentral for å nå mål i læreplanverket. Derfor er det viktig å skape engasjement og entusiasme for DKS.

Strand løfter videre frem relevans og kvalitet som viktige komponenter for et velfungerende kulturliv. Til Kulturtankens nettsider påpeker han at barn og unge fortjener ypperste kvalitet i alle kunstmøter. Da er det sentralt at de beste kunstnerne må finne det attraktivt å jobbe i Den kulturelle skolesekken. Hvilken strategi den nye direktøren har for dette, kommer ikke frem i artikkelen, men Strand understreker at relevans og kvalitet må ligge til grunn i alle ledd i DKS-ordningen.

– DKS er det aller beste virkemiddelet vi har for å nå ut til flere med kunst og kultur. Men for at det skal være viktig, så må det oppleves som relevant for alle, sier han.

Øystein Strand


Utdannet trombonist og pedagog, og har i tillegg utdanning innen økonomi og ledelse.

Tidligere musiker, kulturskolelærer og korpsdirigent.

Har jobbet som skolekonsertprodusent og kulturkonsulent i Buskerud fylkeskommune.

Strand har også vært ansvarlig for DKS-ordningen både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Medie- og kunstavdelingen i Kulturdepartementet.

Var prosjektleder for arbeidet med  kulturmeldingen Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida (2018 – 2019).

Foto: Redaksjonen

Annonser

Stikkord:
· · · · ·