Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dette er budsjettvinnerne innen barne- og ungdomskultur

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 8. oktober 2018

Millionsatsing på barne- og ungdomslitteratur og til kulturelle mangfolds- og integreringsprosjekter på neste års statsbudsjett.

↑ Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem mandag denne uken. Av de totalt 1377,1 milliardene i utgifter, er 14,8 milliarder kroner satt av på kulturbudsjettet. Det er en økning på omtrent 640 millioner kroner, 4,5 prosent sammenlignet med 2018. Justert for antatt pris- og lønnsvekst på 2,5 prosent tilsvarer det en økning på 2 prosent fra 2018.

Innen kunst og kultur for barn og unge er det flere saker som promoteres fra Kulturdepartementets side:

10 millioner foreslås til en litteratursatsing som skal bidra til kvalitetslitteratur for barn og unge. Satsingen skal «dekke hele kretsløpet fra forskning og barnebokkritikk, til forfatterøkonomi, utgivelse, distribusjon og formidling» heter det i budsjettet.

Av disse skal 6,5 millioner fordeles av Kulturrådet for å styrke kvaliteten og formidlingen av barne- og ungdomslitteraturen – midlene skal gå til innkjøpsordningene og produksjons- og formidlingstilskudd. Norsk barnebokinstitutt en økning på 1,5 millioner til barne- og ungdomsbokforskning, Det norske samlaget får 1 million til digital styrking av nynorsk innhold og 1 million til Norsk lyd- og blindeskriftsbiblioteks informasjons- og formidlingsarbeid.

5,1 millioner øremerkes en internasjonal satsing på dataspill. Disse tas fra Filmfondet, som økes med 30 millioner fra saldert budsjett 2018.

2 millioner kroner gis til strømmetjenesten Applaus, en ny tjeneste som spesialiserer seg på å tilby opptak av teaterforestillinger til barn og unge i hele landet.

20 millioner kroner foreslås til ulike tiltak for å stimulere til mangfold og integrering og motvirke fattigdom – flere av disse er barne- og ungdomssatsinger:

0,5 millioner til Groruddalsprosjektet til Det Norske Teatret

1,5 millioner til publikumsutvikling rettet mot barn og unge på Brageteatret

0,4 millioner til Fargespill ved Opera Nordfjord

1,2 millioner kroner til å utvide Melahusets satsing mot ungdommer og familier i sørlige og østlige bydeler i Oslo

Annonser
Stikkord:
· · · · ·