Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Egill Pálsson: – Kultur skal være en naturlig måte å delta i demokratiet og samfunnslivet på

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

onsdag 9. februar 2022

Den nye teatersjefen ved Hålogaland Teater mener at skal man satse på kunst for barn og unge, må man hente inn de beste i faget. Derfor har han alliert seg med Katrine Strøm og Katma.

↑ Egill Pálsson er teatersjef ved Hålogaland Teater. Foto: Jan-Fredrik Frantzen / Hålogaland Teater

For teatersjef Egill Pálsson ved Hålogaland Teater er to lokale aktører viktige i arbeidet med teater for barn og unge: Regissør Katrine Strøm fra teaterkompaniet Katma og deres eget Lille Hålogaland Teater (Lille HT). Skal man satse høyt og tilby kunst på øverste nivå, ligger nøkkelen i å legge til rette for at barn og voksne kan samarbeide, mener han. I dette intervjuet forteller han hvordan han vil løfte scenekunsten for barn og unge i Tromsø.

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

– Kunst til barn og unge er noe av det viktigste vi driver med på scenekunstfeltet. Det er tre hovedfaktorer som må være på plass for å kunne utvikle feltet videre: Kvalitet, gode produksjonsbetingelser og publikumsutvikling. For å forklare nærmere:

1. Kvalitet i kunsten: Barn og unge skal bli møtt med scenekunst av høyeste kvalitet, både når det gjelder innhold og utøvelse. Det må være kunstnerisk relevant og henvende seg spesielt til dem. Barn og unge må tas på alvor på samme måte som et voksent publikum.

2. Produksjonsbetingelser: Det er avgjørende med god og stabil finansiering for å kunne jobbe langsiktig og skape forutsigbarhet.

3. Publikumsutvikling: Dette er en investering i fremtiden. Kultur skal være en naturlig måte å delta i demokratiet og samfunnslivet på.

Scenekunsten må være kunstnerisk relevant og henvende seg spesielt til dem

De nye teatersjefene


I en serie mini-intervjuer spør vi landets ferske teatersjefer og kunstneriske ledere ved scenekunstinstitusjoner om hvilken retning de ønsker å ta barneteateret i.

Vi spør dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det. Og om hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Tidligere intervjuer i serien finner du her.

Egill Pálsson. Foto: Jan-Fredrik Frantzen / Hålogaland Teater

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med det?

– Teatrets ansvar ligger primært i to områder. Det ene er satsning og det andre kvalitetssikring. Når teatret satser på kunst til barn og unge, må det hente de kunstnerne som er fremst i faget. Dette har vi valgt å gøre ved å samarbeide med Katrine Strøm som driver teaterkompaniet Katma, og som har motatt flere priser for sitt banebrytende arbeid med barneteater. Vi har nå inngått en femårig avtale og produserer én forestilling i året sammen med Katma. Dette er gjort med kunstnerstøtte fra Norsk kulturråd.

Det å satse kunstnerisk, og tilby innhold og utøvelse på høyeste nivå, innebærer også at man må legge til rette for at barn og voksne kan samarbeide. Det gjør vi hele året gjennom vårt barneteater, Lille HT, men også ved å inlemme barna i ensemblet sammen med voksne skuespillere. Barn og unge voksne lærer, jobber og prøver sammen med våre voksne skuespillere og opptrer i ordinære forestillinger for betalende publikum.

Kvalitetssikringen skjer gjennom tett samarbeid mellom kunstnere og dramaturger, teknisk avdeling og ikke minst med målgruppa vi skaper forestillinga for. Det skal være kvalitet i arbeidsmetoder, kommunikasjon og utøvelse. Vi streber hele tiden etter å vurdere, evaluere og forbedre oss.

Man må legge til rette for at barn og voksne kan samarbeide

Katrine Strøm og Katma fikk heddaprisen for beste barneforestilling i 2020. Foto: Svein H. Lian

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Sammen med Katrine Strøm har vi lagt et repertoar for barn og unge der vårt publikum blir tatt på alvor og utfordret. I høst hadde vi premiere på Takk for alt, en lydvandring på Tromsø gravlund. Dette var et samarbeid mellom Hålogaland Teater, Lillle HT og Katma. Publikum ble sendt på vandring på gravlunden med hodetelefoner på og fulgte historier om personene som er gravlagt der. Skuespillere fra Lille HT og vårt faste ensemble spilte ut scener fra disse menneskenes liv. Dette var rett og slett en drøm å oppleve; teater som utfordrer både form og innhold, og som rørte så umiddelbart ved publikum. Jeg gleder meg stort til å få samarbeide med Katrine Strøm og de unge talentene i Lille HT om store opplevelser for de unge også i fremtiden.

Egill Pálsson har vært teatersjef ved Hålogaland Teater siden 1. august 2020.

Dette var rett og slett en drøm å oppleve; teater som utfordrer både form og innhold, og som rørte så umiddelbart ved publikum

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · ·