Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nora Evensen: Vil ha barn og unges perspektiver i alle ledd

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

onsdag 2. februar 2022

Det er lett å mene at de minste fortjener det beste, men det krever en stor felles bevissthet for å virkelig la den målsetningen være styrende, mener Brageteatrets kommende sjef.

↑ Nora Evensen. Foto: Silje Kolaas

For tiden er hun teatersjef ved Turnéteatret i Trøndelag, men 1. juni 2023 bli Nora Evensen å finne i sjefsstolen ved Brageteatret i Drammen. I serien De nye teatersjefene snakker vi i dag med Evensen om hvordan hun vil jobbe for å sikre at det satses på barn og unges perspektiver – også innad i alle faggruppene som utgjør det store teatermaskineriet.

 

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

– Det skjer allerede mye bra. Men jeg mener feltet fortsatt trenger større anerkjennelse og status. Det har både myndighetene og vi som jobber i bransjen ansvaret for. Det må jobbes innenfra med å stadig utvikle og løfte feltet kunstnerisk, og det må jobbes med å utvikle gode strukturer for at forestillingene skal nå ut til målgruppene. DKS er enormt viktig for å muliggjøre teateropplevelser i skoletida, og for at barn og unge har tilgang til ny dramatikk som lages nettopp for dem. Men det er også viktig at de første møtene med scenekunsten kan omfatte fullskalaforestillinger på egnede scener, og dette må det bevisst legges til rette for.

Og så mener jeg at det er viktig at barn og voksne kan oppleve teater sammen. Foreldre er ofte tradisjonelle i valg av forestillinger på vegne av barna, og går glipp av gode muligheter til å snakke sammen rundt middagsbordet om felles opplevelser og ulike perspektiver i møte med rykende fersk scenekunst.

Det er lett å mene at de minste fortjener det beste, men det krever en stor felles bevissthet for å virkelig la den målsetningen være styrende. Feltet trenger alltid at de som har innflytelse og kunstnerisk integritet omfavner viktigheten av at det skapes god scenekunst for barn og unge. Og strukturelt kreves det at det satses på barn og unges perspektiv i alle leddene som sikrer et stødig fagmiljø rundt det kunstneriske arbeidet. Dette gjelder også utdanning av regissører, dramatikere, skuespillere og produsenter.

De som har innflytelse og kunstnerisk integritet må omfavne viktigheten av at det skapes god scenekunst for barn og unge

De nye teatersjefene


I en serie mini-intervjuer spør vi landets ferske teatersjefer og kunstneriske ledere ved scenekunstinstitusjoner om hvilken retning de ønsker å ta barneteateret i.

Vi spør dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det. Og om hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Tidligere intervjuer i serien finner du her.

Nora Evensen. Foto: Silje Kolaas

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med det?

– Jeg vil lete etter de gode prosjektene og de gode teamene. Jeg vil bruke muligheten jeg har til å satse både økonomisk og kunstnerisk på å gjøre teaterforestillinger til et godt sted å være for barn og unge. Jeg vil være aktivt på jakt etter hva som rører seg og hva som skal til for at teatret oppleves relevant for målgruppa, både i møte med klassisk stoff og ny dramatikk. Jeg har spesielt lyst til å lete etter de historiene som speiler deres hverdag akkurat nå, som kan gjøre scenekunst for barn og unge synlig og relevant.

Jeg vil jobbe inn mot barn og unge som en sammensatt publikumsgruppe med ulike aldre og forutsetninger, og prøve å treffe dem så godt som mulig i sin alder. Familien er en egen målgruppe som barn og unge er en del av, og som jeg håper å nå bredt ut til.

Og så vil jeg bidra så godt jeg kan til at organiseringen av scenekunsten for barn og unge stadig utvikles gjennom å delta i diskusjoner og som medspiller i utviklingen. Vi trenger å være kritiske og kravstore, og vi trenger gode, sterke samarbeid som løfter unges liv inn i kunsten og tar dem på alvor.

Vi trenger å være kritiske og kravstore

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

Det er den oppsetningen som treffer dem rett i magen. Det å forstå intellektuelt er ikke avgjørende, men å bli truffet av noe. Selv har jeg kjent på en følelse av å bli tatt imot av noe i kunsten, å hvile i noe meningsbærende som det tar tid å fordøye. Jeg husker ennå inntrykk fra forestillinger jeg så som barn og tenåring, og som ble sittende fast. Både i form av bekreftelse og provokasjon. Begge deler tar deg videre. Hvis jeg lykkes i å skape opplevelser som blir sittende fast, har jeg oppnådd noe stort.

Selv har jeg kjent på en følelse av å bli tatt imot av noe i kunsten, å hvile i noe meningsbærende som det tar tid å fordøye

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · ·