Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Først i landet med kulturtilbud til alle barnehager

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 29. november 2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt at alle barnehagebarn skal få et profesjonelt kulturtilbud på linje med Den kulturelle skolesekken.

↑ Foto fra Kimen litteraturfestival. Svein Nyhus tegner og forteller fra boken «Steder å tisse»for barnehagebarn. Foto: Frank Tindvik

Torsdag forrige uke gjorde hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark fylkeskommune det som kan sies å være et historisk vedtak: Som første fylkeskommune i landet har de besluttet å gi et kulturtilbud til alle barnehager i fylket. 2 millioner kroner bevilges årlig for å sikre at fylkets barnehagebarn får minst én kulturopplevelse i ulike sjangre i året, skriver de i en pressemelding.

Maja Foss Five er leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Foto: Tom Riis

Unik kultursatsing

– Dette er ingen tilfeldig satsing, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget.

I Stortingsmelding 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, er kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn et prioritert tiltak, men den statlige finansieringen mangler fortsatt. Tidligere var Rikskonsertene med på å finansiere barnehagekonserter, men med nedleggelsen av Rikskonsertene forsvant dette tilskuddet. Mange fylker la ned sitt kulturtilbud for barnehager.

– Vestfold og Telemark har vært pådriver for etablering av en nasjonal ordning som gir barnehager et profesjonelt og regelmessig kulturtilbud, og vi har gitt flere innspill om dette til storting og departement. Et slikt tilbud kan bidra til tidlig innsats for å redusere sosiale forskjeller i samfunnet, gjennom at barn, uavhengig av bosted og bakgrunn, får et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, mener Five.

Håpet er at satsingen i Vestfold og Telemark kan fremskynde en helhetlig nasjonal ordning.

Et slikt tilbud kan bidra til tidlig innsats for å redusere sosiale forskjeller i samfunnet

Karen Dalevoll. Foto: Porsgrunn kommune.

Pilotprosjekt med kommuner

I 2021 og 2022 gjennomfører fylkeskommunen et pilotprosjekt for å utvide kulturtilbudet til barnehager. Piloten gjøres i samarbeid med barnehager i Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand. I piloten benyttes det etablerte DKS-nettverket i samarbeidet mellom fylke og kommuner. Dette muliggjør at barnehagetilbudet kan etableres uten vekst i fylkesadministrasjonen. Målet er å høste erfaringer for hvordan et fremtidig tilbud kan organiseres.

– Vestfold og Telemark fylkeskommune er gode i sitt DKS-arbeid, både med innhold, kompetanseheving og samarbeid. Vi trenger dette for barnehagene også. Profesjonell kunst til de små er demokratisk og inkluderende, og opplevelsesdimensjonen må stå i fokus. For Porsgrunn kommune vil en slik ordning på regionalt nivå hjelpe oss videre i arbeidet med Den kulturelle bæremeisen, sier Karen Dalevoll, som er koordinator for satsingen Porsgrunn kommune allerede har for kunst og kultur i barnehagen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er gode i sitt DKS-arbeid, både med innhold, kompetanseheving og samarbeid. Vi trenger dette for barnehagene også

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · ·