Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Høstutstilling med fokus på kunst for unge

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

fredag 15. september 2017

Kunstnergruppen Tenthaus inviterer unge mellom 16 og 20 år til deltagelse i kunstverk på Høstutstillingen. Det er første gang i nyere tid at kunst med ungdom får en spesiell plass i utstillingen.

↑ Elever fra grunnskoleopplæringen på Hersleb videregående deltok i et kunstverk under Høstutstilling 2017. Foto: Tenthaus.

På årets Høstutstilling som åpner 16. september skal visningsstedet og kunstnergruppen Tenthaus vise et verk som inkluder ungdommer i alderen 16-20 år som deltagere.

– Dette verket henger ikke på en vegg. Det er et verk som skjer i møte med ungdommen. Det skjer i øyeblikket de møtene utspiller seg, forteller Ebba Moi, som sammen med Helen Eriksen og Stefan Schröder står bak Tenthaus.

Tre formiddager i løpet av utstillingsperioden skal elever fra Hersleb videregående besøke Kunstnernes Hus for å se utstillingen sammen med Tenthaus og øvrig publikum. Verket skal bestå av at kunstnerne, elvene, påmeldte gjester og publikum, går gjennom utstillingen. Elevene skal så velge seg hvert sitt verk som de mener taler til dem, og fortelle om det til gruppen.

– Verket er møtet mellom elevene, publikum og kunsten. Det var spennende å se om den nasjonale juryen betraktet denne formen som et verk. Det fikk vi bekreftet, sier Schröder.

Tenthaus har de siste fem skoleårene arbeidet sammen med elever fra grunnskoleopplæringsklasser på Hersleb videregående. Elevene er ungdom mellom 16 og 20 som ikke har fullført et grunnskoleløp, ofte fordi de har flyktet fra krigssituasjoner eller andre kriser som barn. Det er ungdommene fra denne opplæringen som deltar i verket.

Det var spennende å se om den nasjonale juryen betraktet denne formen som et verk. Det fikk vi bekreftet, sier Stefan Schröder. Foto: Henry Puchert.

Charlotte T. Dølvik. Foto: Høstustillingen.

Jeg tror også dette kan bli svært lærerikt for oss som jobber med Høstutstillingen, som formidlere av kunst, sier Dølvik.

Spesielt fokus på barn og unge

Charlotte Dølvik er utstillingsleder for Høstutstillingen og forteller at det i nyere tid har vist noen kunstverk som har brukt deltagende metode, men ingen verk som har fokus på unge.

– Er det noen spesiell grunn til at dere har med barne- og ungdomsperspektivet i år?

– Det er Den Nasjonale Jury – valgt frem av Norske Billedkunstneres medlemmer – som har det kunstneriske ansvaret for utstillingen og bestemmer hvilke verk som kommer med. Men som administrativ leder kan jeg si at dette er et interessant prosjekt, både kunstnerisk og for utstillingen som formidlingsarena. Høstutstillingen som institusjon har i år også lagt ekstra vekt på formidling for barn og ungdom, og gjennom økonomisk støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond har vi kunnet invitere inn 20 skoleklasser fra 1.-4. klasse til gratisomvisninger i utstillingen. Sånn sett var det fint å ha begge prosjektene i år.

– Hva betyr det for Høstutstillingen å ha med verket til Tenthaus som spesifikt fokuserer på unge?

– Det er viktig, Høstutstillingen er mange unges første møte med kunst. Det er mange som ikke har muligheten til å oppsøke utstillinger, som for eksempel ikke blir tatt med på utstillinger av foresatte. Det er heller ikke alle skoler som har mulighet til ta elever med hit eller på andre utstillinger. Tenthaus sitt verk er en veldig interessant måte å formidle kunst på, gjennom dialog og det å skape et møtepunkt i kunsten. Jeg tror også dette kan bli svært lærerikt for oss som jobber med Høstutstillingen, som formidlere av kunst.

Ebba Moi ved Tenthaus Oslo. Foto: Helen Eriksen.

Inviterer til samtale om deltagende kunst

I tillegg til det deltagende kunstverket skal Tenthaus også ha en offentlig samtale om verket og deltagende kunstverk.

– Høstutstillingen er en såpass folkelig institusjon, det er interessant å snakke om hva som skjer når et slikt verk inkluderes. Samfunnsengasjert kunst er stort på internasjonalt nivå, og på Høstutstillingen kan det være relevant å samtale om det i norsk kontekst, sier Moi.

Kollega Stefan Schröder er opptatt av å synliggjøre kunstens samfunnsrelevans.

– Vi i Tenthaus mener slike metoder skulle vært brukt mye mer i møte mellom kunstfeltet og skolesystemet, forteller Schröder.
– Å bruke potensiale som ligger i kunsten til å snakke om integrering kan være en mulighet for kunstnere å jobbe med ungdom som har andre kulturelle bakgrunner.

– Høstutstillingen er en såpass folkelig institusjon, det er interessant å snakke om hva som skjer når et slikt verk inkluderes, sier Moi.

Annonser
Stikkord:
· · · · · ·