Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kulturtankens direktør slutter

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

lørdag 4. januar 2020

Lin Marie Holvik slutter i den omstridte Kulturtanken, og blir ny rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

↑ Kulturtankens første direktør Lin Marie Holvik blir ny rektor for Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Lin Marie Holvik er 57 år og kommer opprinnelig fra Sogn, men flyttet til Oslo i 2016 for å bli direktør i Kulturtanken, som hadde skiftet navn fra Rikskonsertene. Navnebyttet kom i forbindelse med et nytt og utvidet mandat til å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) innen alle kunstuttrykk. Kulturtanken ble Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Senere har Kulturtanken vært gjenstand for hard kritikk, både fra aktører i DKS og andre nøkkelpersoner innen kultur for barn og unge. Rett før jul snakket Periskop med sentrale personer som anså Kulturtanken for å være et unødvendig byråkratisk element, der tid og krefter brukes på seminarer og utredningsarbeid, når ressursene heller burde ha vært brukt på kulturproduksjon. Tidligere i høst tok Berhard Ellefsen i Morgenbladet, som i flere år arbeidet med litteraturformidling i DKS, til orde for å legge ned hele Kulturtanken.

Fornøyd med ansettelsen

Det blir spennende å se hvem som vil ta over ansvaret i denne omstridte etaten, når Lin Marie Holvik nå gir seg etter nesten fire år. Holvik er utdannet lærer med mastergrad i organisasjon og ledelse, og har mange års erfaring som rektor, både i grunnskole og videregående skole i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Fylkesopplæringssjef i Telemark Fylkeskommune, Helge Gandal, er svært fornøyd med ansettelsen ved Thor Heyerdahl videregående skole.

− Lin Marie Holvik er en svært erfaren skoleleder med gode forutsetninger for å lede en stor og viktig skole som Thor Heyerdahl. Hun er innovativ og fremtidsrettet med et sterkt elev- og læringssyn og har bevist ved flere anledninger at organisasjonene hun har ledet har skapt resultater og gode lærings- og arbeidsmiljø, sier Galdal.

Bærekraftig og praksisnært

Holvik sier at hun gleder seg til å møte medarbeidere og elever.

− Thor Heyerdahl videregående skole har allerede vist hva som er mulig å få til innenfor flere områder, og jeg håper og tror mitt bidrag vil forsterke en allerede spennende og fremoverlent skole, sammen med alle tilsatte, sier Holvik.

Av satsningsområder understreker hun særlig bærekraftige løsninger innen helse og industrisektoren, men ønsker også å løfte tydeligere fram det praktisk estetiske perspektivet, gjennom sin erfaring fra fra kunst og kultursektoren.

− Vi må dele og lære og utfordre hverandre for å komme opp med gode smarte løsninger sammen. Jeg er opptatt av at skoleutvikling skal være relevant og praksisnært, og at vi tenker på tvers av sektorer og faggrenser, sier Holvik.

Tiltredelsestidspunktet er foreløpig uavklart, men ifølge en pressemelding fra skolen vil det skje senest 1. april.

Annonser
Stikkord:
· · · · · ·