Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oslo kjøper kunst til barnehager for 5,6 millioner

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Notis, Nyheter,

PUBLISERT

fredag 22. mai 2020

Syv barnehager i Oslo får kunst fra kommunen.

↑ Sittegruppen «Strata» av Tron Meyer er blant verkene som er kjøpt inn. Verket hyller norsk brutalistisk arkitektur fra 1950- 60-tallet. Foto: Tron Meyer.

Oslo kommunes innkjøpskomité har kjøpt inn kunst til syv barnehager. 5,6 millioner er benyttet til innkjøpene, fordelt på 19 kunstnere.

Verkene omfatter verkskategoriene maleri, tekstil, fotografier, video, skulptur, tegninger og grafikk, skriver Kulturetaten i Oslo i en pressemelding.

Oslo kommunes kunstordning


Oslo kommunes kunstordning skal arbeide for at profesjonell kunst preger og forbedrer Oslos offentlige rom til glede for et allment publikum, spesielt barn og unge.

Ordningen administreres av Kulturetaten.

Utgangspunktet var 2%-ordningen i Oslo kommune som ble opprettet på 1970-tallet. Ordningen innebar at 2% av alle kommunens byggeprosjekter ble satt av til kunst.

2%-ordningen ble endret i 2013 og kalles nå Oslo kommunes kunstordning. I den nye ordningen settes det av 0.5 % av Oslo kommunes investeringsbudsjett til kunst.

Midlene som inngår i kunstordningjen er fristilt fra de enkelte byggeprosjekter, til forskjell fra slik det tradisjonelt har vært i utsmykningssammenheng. 

Ikke alle nye bygg får kunst, dette ut fra en vurdering av egnethet.

Kunst i offentlig uterom prioriteres.

Verkene er innkjøpt fra følgende kunstnere:

Jennie Hagevik Bringaker, Lin Wang, Barbro Thommassen, Tammo Rist, Elena Engelsen, Per Dybvig, Ellen Grieg, Bente Louise Aas, Aleksander Stav, Christine Aspelund, Kai Rittun, Jenny Rydhagen, Tron Meyer, Øyvind Torseter, Kristin Austreid, Farhad Kalantary, Ritta Ikonen / Karoline Hjorth og Jo Michael Figueiredo.

RAYS II av Tammo Rist er blant verkene noen av Oslos barnehagebarn kan glede seg over om kort tid. Foto©Tammo Rist

 

 

Mari F. Sundet er kurator for formidling i Oslo kommunes kunstsamling. Foto: Privat.

Kulturpolitisk fokus på barn og unge

Oslo kommunes kunstordning skal arbeide for at profesjonell kunst kommer et allment publikum, og spesielt barn og unge, til gode.

– Oslo kommune har finansiert kunst i offentlig rom siden 1970-tallet. Da var det et sterkt kulturpolitisk fokus på kunstformidling for barn og unge, og effekten av kunst for barn og unges utvikling.  Gjennom etableringen av 2%-ordningen på 70-tallet, som innebærer at to prosent av midlene til alle kommunens byggeprosjekter ble satt av til kunst, ble både de praktiske rammene og den ideologiske begrunnelsen definert, forteller Mari F. Sundet, som er kurator for formidling i Oslo kommunes kunstsamling.

Fra 2013 er ordningen ytterlig forbedret, og kommunen setter årlig av 0,5% av investeringsbudsjettet til kunst.

Les hvilke barnehager som får kunst etter bildet og annonsene.

Jennie Bringakers «Røys II» finner snart sin plass i en barnehage i hovedstaden. Foto©Vegard Kleven

I denne omgang skal kunst utplasseres i følgende barnehager:

Grorud flerbrukshus, Skullerudbakken barnehage (Skullerud), Hasselhaugen (Sogn), Vollebekk barnehage (Vollebekk), Askeveien (Skøyen), Fjellstuveien barnehage (Stovner) og Radiohuset barnehage (Lambertseter).

Grunnet omstendighetene rundt koronautbruddet tar utplasseringene litt lenger tid enn opprinnelig planlagt.

Innkjøpskomitéen for Oslo kommunes kunstsamling består av to representanter fra Kulturetaten, én fra Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og én fra Norske Kunsthåndverkere Oslo (NK).

Skulpturen «Sovende beltedyr» av Elena Engelsen blir snart vekket av barnehender i Oslo. Foto©Trond Isaksen
Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·