Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Trekker tilbake ungdomsbok om 2. verdenskrig

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 1. februar 2021

Vigmostad og Bjørke trekker tilbake Jon Ewos «9. april 1940 / 8. mai 1945» fordi den henter opplysninger fra Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten?».

↑ Forsiden og baksiden på Jon Ewos bok «9. april 1940 / 8. mai 1945». Foto: Periskop

Foto: Ena

Våren 2020 ga Jon Ewo ut boken 9. april 1940 / 8. mai 1945 på Ena forlag. Boken markerte at det var 80 år siden 2. verdenskrigs start og 75 år siden dens slutt. Den beskriver, som tittelen sier, to sentrale dager i norsk krigshistorie.

Nå trekker Vigmostad og Bjørke, eieren av Ena, boken tilbake. Grunnen er at Ewo har hentet opplysninger fra Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten?, skriver NTB.

Michelets bok ble kritikerrost da den kom ut i 2018, men det siste året har kritikken mot forfatteren vært massiv. Flere historikere har anklaget Michelet for feil og selektiv kildebruk rundt motstandsbevegelsens kunnskap om jødedeportasjonene under andre verdenskrig.

I barne- og ungdomslitteraturen hviler det et særskilt ansvar for ikke å ta parti i en betent debatt.

Ikke ta parti

Høsten 2020 fikk Vigmostad og Bjørke kritikk for at Jon Ewos bok videreformidlet påstander fra Michelets bok. Avsnittet det dreier seg om, handler om hvor stor kunnskap hjemmefronten hadde om nazistenes planer for jødene i Norge, og om de gjorde nok for å avverge denne katastrofen. I desember ble det omstridte avsnittet revidert. Nå er boken trukket tilbake, og forlaget jobber nå med en ny utgave der de omstridte opplysningene ikke er med.

– En faghistoriker har gjennomgått hele boken, forteller forlagssjef i Vigmostad og Bjørke, Elizabeth Sellevold, til Periskop. Avsnittet om Gunnar Sønsteby i kapitlet «Kritikken etterpå – jødene», revideres. I tillegg vil kapitlet få noen ytterligere endringer.

– Kapitlet det dreier seg om, er på tre sider. Ut over det regner jeg ikke med at det vil bli andre endringer i boken. En ny utgave vil være ferdig trykket rundt midten av mars, sier Sellevold.

Forlaget har innkalt alle bøker fra bokhandlere, og de jobber med en løsning i forhold til bibliotekene.

På spørsmål om hvorfor de velger å trekke tilbake boken, svarer Sellevold følgende i en uttalelse til NTB:

– Jon Ewos bok er ikke en fagbok, men en bok som formidler historisk kunnskap til ungdom. I barne- og ungdomslitteraturen hviler det et særskilt ansvar for ikke å ta parti i en betent debatt. Unge lesere vil ikke kunne ta stilling til pågående fagdiskusjoner.

Artikkelen fortsetter etter anbefalingene og annonsene.

Elizabeth Sellevold er forlagssjef i Vigmostad og Bjørke. Foto: Vigmostad og Bjørke

Jon Ewo. Foto: June Witzøe / Cappelen Damm

Dette er endringene

Det opprinnelige avsnittet er slik:

Vi vet nå at hjemmestyrkene har god tid på seg til å varsle jødene. Sønsteby kjenner til at jødene skal bli arrestert allerede tre måneder før det skjer. Men hjemmestyrkene gjør lite for å hjelpe jødiske borgere. I årene etterpå har de prøvd å dekke over sin manglende innsats.

Dette avsnittet er erstattet med følgende tekst:

Etter krigen har historikere vært uenige om hvor mye hjemmestyrkene visste om at jødene skulle arresteres. Noen hevder at de visste dette i god tid på forhånd, men at de gjorde lite. Andre historikere mener at ingen i hjemmestyrkenes ledelse helt forsto hvilke dystre planer tyskerne hadde.

Jon Ewo har selv skrevet om reaksjonene på boken på sin hjemmeside. Han presiserer at hensikten aldri var å sverte Gunnar Sønsteby, som han fortsatt betrakter som en av våre viktigste motstandsmenn under krigen. Videre nevner han at noen mener Sønsteby husker feil om hvor tidlig hjemmefronten visste om tyskernes planer for jødene, og at det i den nye versjonen av boka var vesentlig å få fram uenigheten blant faghistorikerne.

– Forhåpentlig vil vi i fremtiden forstå mer om hva som skjedde i dette mest dystre kapittelet av Norges historie, skriver Ewo.

Les resten av Jon Ewos forklaring her.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·