Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

3 millioner kroner til kultur i Oslo-barnehager

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

mandag 11. mars 2019

Ny tilskuddsordning til kultur i barnehager.

↑ Foto: Robinhund med Heidi Marie Vestrheim og Jarl Flaaten Bjørk. Foto: Tanja Steen

Oslo kommune lanserer i år en ny tilskuddsordning til kultur i barnehager. Tre millioner kroner skal fordeles.

– Det er viktig at det lages mer og bedre kunst for barn og at de kan møte den i en arena der de fleste er. Vi ønsker å stimulere til mer kunst i barnehagen og håper det kommer mange gode prosjekter, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen i en pressemelding.

Oppfordrer profesjonelle til å søke

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke om midler til å presentere kunst og kultur for barnehagebarn, aldersgruppen 0-6 år.

Aktiviteter som finner sted i barnehager vil bli prioritert, men kan også foregå andre steder. Kommunen oppfordrer musikere, dansere, kunstnere, skuespillere og andre profesjonelle kulturaktører til å søke.

Søknadsfristen er 22. mars 2019.

Presenteres i katalog

Alle som mottar støtte gjennom ordningen vil bli presentert i en katalog etter modell fra Den kulturelle spaserstokken, der barnehagene selv tar direkte kontakt med utøver for bestilling. Kulturetaten produserer en katalog hvor hvert tilbud vil bli presentert for barnehagene.

I kriteriene for tilskudd heter det at:

– Tiltak må gjennomføres i tidsrommet 1. august 2019–30. juni 2020.

– Tiltak som foregår i barnehagen vil bli prioritert, men kan også foregå på andre kulturarenaer.

– Ved tildeling vektlegges blant annet at tiltaket er av høy kvalitet og at tiltaket inspirerer barn til egen kunst- og kulturaktivitet.

Kommunen oppgir at tilskudd skal «gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering» basert på tilskuddsordningens kriterier og at kommunen vil «forelegge innstillingen for personer med kompetanse på målgruppen og/eller andre relevante instanser før endelig vedtak fattes.»

Annonser
Stikkord:
· · · ·