Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Charlotte Myrbråten

(f. 1982) er utdannet teaterviter. Hun er programansvarlig for voksne på Bergen Offentlige Bibliotek og kritiker i Bergens Tidende og Klassekampen.

    ...