Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Tora Ferner Lange

Tora Ferner Lange er stipendiat ved Norges Musikkhøgskole, der hun forsker på samtidsmusikkpraksis. Hun har bakgrunn som utøver innen konseptuell samtidsmusikk og scenekunst, og var fra 2013-2020 fagansvarlig for barne- og ungdomskultur i Norsk Kulturråds administrasjon.

    ...