Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Midlene kan ikke spres så tynt at prosjektene mister sin kunstfaglige kvalitet

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Leserinnlegg,

PUBLISERT

fredag 8. juni 2018

Tora Ferner Lange i Kulturrådet svarer på Guri Fjeldbergs kritikk av ny litteraturordning.

↑ Tora Ferner Lange i Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel.

På Periskop.no 6.juni, kritiserer Guri Fjeldberg Kulturrådets forsøksordning «Litteraturskaping med barn og unge». Kritikken rettes først og fremst mot at ordningens midler er begrensede og derfor ikke kan nå alle barn i hele landet, slik Kulturtanken kan og skal.

Kulturrådet har de siste tiårene hatt flere ulike forsøksordninger på feltet kunst for barn og unge. Felles for disse forsøksordningene er et mål om å utvikle kvalitet og relevans innen kunst for barn og unge. Flere tiltak i dette feltet eksisterer som et resultat av Kulturrådets forsøksvirksomhet – Trafo.no, DUS- den unge scenen, UKM, Periskop.no, med flere.

Metodikken er den samme som tidligere

Ved siden av denne forsøksvirksomheten hadde Kulturrådet inntil 2016 en prosjektstøtteordning for kunstprosjekter som retter seg mot eller involverer barn og unge. Fra denne ordningen har kunstnere og arrangører som har kunstprosjekter utenfor skolen fått støtte til å gjennomføre sine prosjekter. Det har vært tildelt støtte til prosjekter i hele landet, basert på kunstfaglig skjønn. Denne ordningen var for alle kunstfeltene, men Kulturrådet merket seg at litteraturfeltet i liten grad benyttet seg av denne muligheten.

Når prosjektstøtteordningen ble lagt ned og midlene fordelt til de øvrige kunstfagspesifikke avsetningene i Kulturfondet, ønsket Kulturrådet å se om det fantes andre måter å stimulere litteraturfeltet til å søke om støtte til prosjekter som retter seg mot barn og unge. Metodikken er altså den samme som tidligere, og som ved alle de andre ordningene i Kulturfondet: Kunstnere, kulturaktører og arrangører søker om støtte til prosjekter som retter seg mot barn og unge, og prosjektene prioriteres ut ifra geografisk nedslagsfelt, kunstfaglig relevans og kvalitet.

Selvsagt at midlene ikke kan treffe alle

At midlene fra forsøksordningen «Litteraturskaping med barn og unge» ikke kan treffe alle barn og unge i landet, sier seg selv. Men både barne- og ungdomsjuryene og Faglig utvalg for litteratur er opptatt av å spre midlene slik at de tildeles prosjekter over hele landet. Også søkerne har vært opptatt av dette, og flere av prosjektene som har fått støtte skal gjennomføres på ulike steder i landet, noen av dem også i regi av Den kulturelle skolesekken. Men for Kulturrådet er også kvaliteten på prosjektene viktig, og da kan ikke midlene spres så tynt at prosjektene mister sin kunstfaglige profesjonalitet og kvalitet.

Så kan man jo håpe på at disse prosjektene inspirerer til nye praksiser som også kommer andre barn og unge til gode.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · ·