Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Blikkåpner: Kunstformidling av og for ungdom senker terskelen

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Artikkel, Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

tirsdag 18. april 2023

Det nederlandsk-inspirerte formidlingsprosjektet Blikkåpner får nye midler. Det betyr enda et år med innovativ kunstformidling og arrangementer laget av og for ungdom.

↑ Blikkåpnere på Lillehammer Kunstmuseum. Da evalueringsrapporten om formidlingstiltaket Blikkåpner ble lansert i Oslo, var Periskop tilstede. Foto: Veslemøy Furuseth

Stedelijk Museum Amsterdam har vært inspirasjonskilden for å initiere formidlingsprosjektet av og for ungdom

23. mars inviterte DNB Sparebankstiftelsen til lansering av evalueringsrapporten for pilotprosjektet Blikkåpner på Sentralen i Oslo. Samtidig ble det avslørt at kunstinstitusjonene som tar del i formidlingsprosjektet får tildelt nye 3,5 millioner for å kunne videreføre Blikkåpner i enda et år – frem til våren 2024.

Blikkåpner er et formidlingsprosjekt hvor kunstinstitusjoner ansetter ungdom mellom 16 og 19 år som får veiledning i å se og formidle kunst fra deres perspektiv. De arbeider omtrent fire timer i uken med formidlingsprosjekter, eller lager arrangementer for å skape interesse og engasjement for kunst hos jevnaldrende. Seks museer i Norge samarbeider i dag om prosjektet: Henie Onstad Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum, Galleri F15, Astrup Fearnley museet, Kunstnernes hus og Nasjonalmuseet.

Stedelijk Museum Amsterdam har vært inspirasjonskilden for å initiere formidlingsprosjektet av og for ungdom.

Under lansering av evalueringsrapporten falt de fleste i salen utenfor målgruppen for blikkåpnerne, men fikk likevel oppleve drypp av de unges fenomenale og innovative formidlingsmetoder.

Blikkåpnere på Astrup Fearnley Museet. Foto: Helle Holm

Blikkåpner


Formidlingsprosjektet Blikkåpner er et treårig pilotprosjekt i tidsrommet 2020 – 2023 som nå har fått tilført nye midler frem til våren 2024.

Prosjektet er en del av et større samarbeid med flere kunstinstitusjoner:

Seks kunstmuseer i Norge samarbeider om Blikkåpnerprosjektet (Henie Onstad Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum, Galleri F 15, Astrup Fearnley museet, Kunstnernes hus og Nasjonalmuseet), og Stedelijk Museum Amsterdam har vært inspirasjonskilden for å initiere den norske utgaven av et formidlingsprosjekt av og for ungdom.

Kunstinstitusjonene ansetter ungdom mellom 16 og 19 år, som får veiledning i å se og formidle kunst fra deres perspektiv. De arbeider omtrent fire timer i uken med formidlingsprosjekter eller lager arrangementer for å skape interesse og engasjement for kunst hos jevnaldrende.

De ulike institusjonene får tildelt midler fra DNB Sparebankstiftelsen for å ansette ungdom mellom 16–19 år for å jobbe ca. 4 timer uken. De får opplæring og veiledning for å formidle kunst fra sitt personlige ståsted med formål om å få interesse og forståelse for kunst, og skape engasjement hos jevnaldrende.

Det har blitt utarbeidet en evalueringsrapport av pilotprosjektet av Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet. Arbeidsgruppen har bestått av professor Venke Aure ved OsloMet, forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning Joar Skrede, og universitetslektorene ved OsloMet Anastasiya Alexeeva, Maria Magdolna Vida og Ingrid Granrud Veiersted.

Med dette diktet lyktes den unge blikkåpneren å fenge salen gjennom en poetisk formidling av "Mother and Child (Divided)"

Poetisk kunstformidling

Kunstverket Mother and Child (Divided) av Damien Hirst er et verk som sjelden går ubemerket når en besøker Astrup Fearnley Museets kunstsamling. Som tidligere ansatt på museet har jeg selv formidlet det mang en gang, men tanken om å formidle det gjennom et dikt har aldri streifet meg. Maria Isabella de Souza Skovli holdt opplesning av følgende dikt skrevet av Ranushia Pangarasa:

Mother and Child

Mother and child parted
Walking through us,
a path directed to highlight their reality
The leading mother and the following calf
Trying to stay on course
Yet you being in the middle
Observant and cautious to the details
Walking through a mirror reflecting the beauty
whilst standing in the middle looking up
Hidden underneath a white frame with an
ocean blue sand colour
Unable to breath
Walk through and past to the next victim
Standing tall, whilst looking down
A little version of the bigger picture
Following the same lead
Stripped and harnessed from its outside colours
And yet put together for the walk of fame
That’s the end of the lane
The mother and child, divided.
Med dette diktet lyktes den unge blikkåpneren å fenge salen gjennom en poetisk formidling av Mother and Child, og gav oss et glimt av hvordan man gjennom et ungt blikk kan ta i bruk utradisjonelle og kreative virkemidler i kunstformidling.

Damien Hirst "Mother and Child (Divided) på Astrup Fearnley. Foto: Vegard Kleven.

Stedelijk Museum Amsterdam ansetter femten ungdommer som blikkåpnere hvert år.

Blikopeners fra Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam har innlemmet Blikopener i deres museumsvirksomhet i femten år og ansetter femten ungdommer som blikkåpnere hvert år. På museets nettsider beskrives formålet med å ansette ambassadører som kan vekke interesse for kunst og kultur hos sine venner og andre jevnaldrende. For rapportlanseringen var tre alumni blikkåpnere fra Amsterdam invitert med som fortalte om deres erfaringer med arbeid på museet.

Gjennom sin presentasjon viste ungdommene fra Amsterdam hvordan de over tid hadde blitt en essensiell del personalet på museet, og hvor de rent fysisk også har inntatt plass i museets rom med blant annet en fast veggtekst, som forteller de besøkende om hvem blikkåpnere er og hvordan de kan gagne besøkende. De nederlandske ungdommene fortalte hvordan de har bidratt under sommer- og vinterskole, arrangementer, podkaster, ansettelsesprosessen av nye blikkåpnere og rådgivning til museet. Ungdommene understreker at det å få være rådgiver er noe av det viktigste arbeidet de gjør for museet, siden de kommer med et utenfraperspektiv. Da de er innom alle avdelingene på museet, får de også en helt annen form for oversikt over museumsvirksomheten enn hva de enkelte ansatte på museet får.

De nederlandske ungdommene kunne meddele hvordan de så på museet med et kritisk blikk, og har utfordret museets normer og regler ved å igangsette samtaler om nytenkning med sine kollegaer på museet. For tiden er de i gang med å planlegge et spennende opplegg i sammenheng med utstillingen Apokalypse med kunstneren Felix de Rooy. de Rooy samlet gjenstander som reflekterer rasisme og fremmedfrykt i det nederlandske samfunnet. I samarbeid med kunstneren og The Black Archives, vil blikkåpnere invitere til en serie med arkiveringssesjoner.

Jeg er glad for at de nederlandske blikkåpnerne fikk lov til å gå langt på overtid under lanseringen, for det var virkelig interessant å få innblikk i hvor godt integrert de unge kunstformidlerne er på museet i Nederland.

Gjennom sin presentasjon viste ungdommene fra Amsterdam, hvordan de over tid hadde blitt en essensiell del personalet på museet

Blikkåpnere i arbeid på Astrup Fearnley Museet. Foto: Helle Holm

Dette er en opplevelse jeg virkelig kommer til å huske, og tenk at det er slike møter med kunsten som skapes når den yngre generasjonen får styre skuta!

Blikkåpnere i Norge

Blikkåpnerne på Henie Onstad Kunstsenter har også vært i full sving med formidling og aktiviteter i forbindelse med Niki de Saint Phalle-utstillingen. Under lanseringen overrasket Tuana Sofya Zelal Meyer, Andjela Jozin, Embla Marie Mellvang Tomren-Berg, Jean Francois og Christian Boman med å gi oss en helt unik formidlingsopplevelse. De hadde nemlig på forhånd lagt hodetelefoner under setene våre. Vi fikk beskjed om å ta dem på og logge oss på riktig kanal (i Silent Disco-stil).

En stemme ba oss se mot utgangsdøra og kommanderte oss ut av salen. I korridoren hadde det blitt plassert en gigantisk cut-out av Niki de Saint Phalles skulptur: The Bride (or Miss Haversham’s Dream or When You Love Somebody) (1965). Mens vi stod og betraktet The Bride, hørte vi stemmen til skulpturen i hodetelefonene. En performativ formidling, hvor denne unge formidleren går i en rolle og vi opplever en tolkning av verket gjennom denne gripende monologen. Avslutningsvis begynner stemmen å skrike høyere og høyere for å få oss tilbake i salen. Det er med så mye styrke at jeg må ta av meg hodetelefonene for å ikke miste hørselen. Dette er en opplevelse jeg virkelig kommer til å huske, og tenk at det er slike møter med kunsten som skapes når den yngre generasjonen får styre skuta!

Niki de Saint Phalles skulptur: "The Bride (or Miss Haversham's Dream or When You Love Somebody" (1965). Foto: Georges-Philippe & Nathalie Vallois Gallery

Blikkåpnere til Momentum-biennalen

Det ble også vist et videoverk under rapportlanseringen, et verk som absolutt er verdt å nevne da den viser hva dagens ungdom brenner for – eller rettere sagt er sint over. Blikkåpnerene Julia Høye Pacheco, Matias Laurent Garcia Fossnæs, Linnea Anneli S. Tostrup, Victoria Idland Erichsen og Nini Alex Lundem fra Galleri F15 har arbeidet med et sinneprosjekt. Første workshop i forbindelse med prosjektet ble gjennomført på blikkåpnersamling på Nasjonalmuseet i januar, hvor deltakende ungdommer fortalte hva som gjør dem sint. Lydopptaket av utsagnene var en del av dette videoverket, som ble spilt av for deltakerne på rapportlanseringen.

Sinnekunstprosjektet er ikke bare en film, men et fysisk rom som blir bygget og fylt med «sinnekunst», både inni og utenpå i ulike medier, laget av ungdom. Prosjektet er en del av Momentumbiennalen: MOMENTUM 12: Together as to gather, kuratert av Tenthaus og vil kunne oppleves i perioden 10. juni–8. oktober 2023.

Unge Blikkåpnere møter andre unge på Galleri F15. Foto: Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F15

Jeg føler at det burde være mer samarbeid med museet. For nå er det litt sånn at det er museet, og så er det Blikkåpnere. Det er to forskjellige ting, vi bare holder til på samme sted

Evalueringen

OsloMet har gjennom en kvalitativ undersøkelse med utvalgte casestudier gjort en evaluering av pilotprosjektet. I rapporten har det blitt utført en dybdeevaluering med tre caser fra Henie Onstad Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum og Galleri F15, hvor det blir ansatt femten blikkåpnere per institusjon. Mens Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet, hvor femten blikkåpnere blir fordelt på de tre institusjonene i ett år. Her har det blitt gjort en kartlegging og vurdering av samarbeidsmodellen.

Venke Aure, Professor ved OsloMet, trakk fram et interessant funn fra evalueringen. Hun kunne fortelle at det har vært ulik grad av integrering i institusjonsappartet, som igjen har ført til ulik grad av følelse av tilhørighet med institusjonen. Aure viste til sitater fra intervjuer med blikkåpnere, hvor en blikkåpner uttaler følgende: «Jeg føler at det burde være mer samarbeid med museet. For nå er det litt sånn at det er museet, og så er det blikkåpnere. Det er to forskjellige ting, vi bare holder til på samme sted.»

Evalueringen oppsummerer at ordningen med blikkåpnere fungerer godt, siden den senker terskelen for å gå inn på et museum, blant både blikkåpnerne og deres venner. Det nevnes også avslutningsvis at når ungdommene får stor frihet til å utforme egne formidlingsopplegg uten formell kunstkompetanse, kan det gi dem økt mestringsfølelse for tolkning og formidling av kunst.

Saken fortsetter under bildene.

Blikkåpnerne skal åpne blikket til sine jevnaldrende, men de skal også åpne blikket til oss som institusjon

Å åpne blikket

Siden prosjektet fremdeles er relativt nytt i Norge, kan en fortsatt arbeide mot å oppnå et enda større potensial for blikkåpnerne, slik en ser det har skjedd over tid i Amsterdam. Der er ikke blikkåpnerne bare formidlere, men verdifulle kritiske tenkere, som kan bidra i utviklingen av museene slik at de tilpasser seg den kommende generasjonen av museumsbesøkere. Som formidlingsleder på Astrup Fearnley Museet treffende sa under panelsamtalen: «Blikkåpnerne skal åpne blikket til sine jevnaldrende, men de skal også åpne blikket til oss som institusjon».

Nå har prosjektet fått midler til å fortsette det gode arbeidet i enda et år. Det er ikke tvil om at ungdommene er kreative, ambisiøse og teknisk begavede til å tenke nytt og innovativt. Selv om vi voksne ikke har adgang til deres arrangementer, håper jeg likevel å se mer av blikkåpnerenes formidlingsunivers på sosiale medier. Slik det kom fram under panelsamtalen, har blikkåpnerne lykkes med å nå ut til sine venner og bekjente. Kan institusjonene bidra med å markedsføre tilbudet for et bredere publikum? Det er jeg spent på å følge med på.

Selv om vi voksne ikke har adgang til deres arrangementer, håper jeg likevel å se mer av blikkåpnerenes formidlingsunivers på sosiale medier

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · ·