Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Byrådets barnekultursatsing setter Barnas Ultima-dag i fare

KATEGORI

Musikk,

PUBLISERT

onsdag 18. november 2020

Byrådet i Oslo vil prioritere lavterskel-kultur for barn og unge og kutter i bevilgningene til kunstmusikken. Dette rammer musikktiltak nettopp rettet mot barn og unge.

↑ Barnas fremtidsdrømmer ble til sang i Sofia Jernbergs verk «Dreams of Our Future» under Barnas Ultima-dag 2020. Barn fra kulturskolen i Oslo medvirker i verket. Her et bilde fra prøvene. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

I forslaget til årets kulturbudsjett er det varslet kutt blant annet fra kunstmusikkfeltet for å bevilge mer penger til kultur for barn og unge. Kunstmusikkfeltet fortviler, og mener byråden setter opp et kunstig skille mellom kunstmusikk og lavterskeltilbud til barn og unge. Med reduserte bevilgninger står kunstmusikk-satsingen for barn og unge i fare i hovedstaden.

Hardest vil kuttene ramme Ultima-festivalen og samtidsmusikk-ensemblene Oslo Sinfonietta og Cikada, som får driftstilskuddet redusert med henholdsvis 450.000 og 750.000 kroner. Aktørene frykter at dette vil ramme tilbudet til barn og unge.

 

Thorbjørn Tønder Hansen er direktør for Ultima. Foto: Ultima

Settes på vent

– Hvis de varslede kuttene vedtas, betyr det færre aktiviteter for Ultima. Da må vi foreta en omprioritering av programmet, sier Thorbjørn Tønder Hansen, direktør for Ultima.

– Barn og unge er en meget viktig prioritering for oss, men dessverre vil et så stort kutt ha negative konsekvenser også for vårt program for og med barn og unge.

Vil Barnas Ultima-dag rammes?

– Barnas Ultima-dag er en slags festival i festivalen, og noe vi ønsker å styrke i de kommende årene. Men gjennomføres kuttene, må vi sette en rekke utviklingsprosjekter på vent, herunder også Barnas Ultima-dag. Konsekvensen kan dessverre også bli at vi må kutte i programmet til denne dagen.

Barn og unge er en meget viktig prioritering for oss, men et så stort kutt vil ha negative konsekvenser.

For meg som kulturbyråd er særlig tilbud til barn og unge viktig. Det gjenspeiles også i tilskuddsfordelingen.

Større satsing på barn og unge

Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), forstår at nedskjæringene er tøffe og kommer brått på. Han poengterer at kuttene er ledd i en større satsing på tilbud til barn og unge:

– Jeg har vært tydelig på at for meg som kulturbyråd er særlig tilbud til barn og unge viktig. Det gjenspeiles også i tilskuddsfordelingen. Festivaler og ensembler som har støtte fra både oss og staten har ligget høyt i tilskudd over tid. Jeg har ønsket å få til en bedre utjevning av tilskuddene, og prioritert lavterskeltilbud som treffer unge, sier han til Periskop.

Hvis dette medfører en svekkelse av tilbudet til barn og unge på kunstmusikkfeltet, vil ikke det være det motsatte av det byrådet ønsker å oppnå med budsjettildelingene?

– Jeg er glad for det arbeidet Ultima og samtidsmusikken gjør for å nå ut til barn og for å nå ut til hele byen. Jeg mener slike aktiviteter er viktige for å bidra til rekruttering og øke relevansen for alle kunstartene, og jeg synes det er dumt om dette arbeidet nedprioriteres. Ultima må selvfølgelig selv vurdere hva som er nødvendige tilpasninger til den økonomiske situasjonen. Ultima får fortsatt 3,5 millioner, som må sies å være et betydelig tilskudd. Oslo Sinfonietta og Cikada får fortsatt støtte på 1 million, understreker Omar Samy Gamal.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Foto: Oslo kommune

Sarah Ludwig-Simkin er daglig leder for Oslo Sinfonietta og Cikada. Foto: Håkon Thelin

Trenger stabil grunnfinansiering

Men satsingen på barn og unge i Oslo kommer ikke av seg selv.

– Den foreslåtte reduksjonen i støtte går ikke bare på bekostning av antall produksjoner og spilleoppdrag for musikerne. Den går også umiddelbart på bekostning av akkurat slike prosjekter som byråden egentlig ønsker å støtte: Publikumsarbeid, samarbeid med høyskoler og skoler, samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken, prosjekter for barn og unge.

– Dette er prosjekter og samarbeid vi aktivt har søkt og vil fortsette å bygge opp. Men de er også blant de av våre prosjekter som er mest avhengige av en stabil grunnfinansiering, forteller Sarah Ludwig-Simkin, daglig leder i Oslo Sinfonietta og Cikada.

Den foreslåtte reduksjonen i støtte går på bekostning av akkurat slike prosjekter som byråden egentlig ønsker å støtte.

Det er viktig for barn å vokse opp i en by som gir rom for ulike uttrykksformer. Slik sikrer vi mangfold i kunsten og i samfunnet.

Samtidsmusikk bygger broer

I disse dager er Cikada-musikerne på skoleturné i Oslo med en musikalsk fortelling av Asbjørnsen og Moe-eventyret Det blå båndet. Forestillingen gjør de sammen med forteller Charlotte Østrem.

Fra forestillingen «Det blå båndet», hvor Cikada medvirker. Foto: Andreas Strand Renberg / Fortellerfestivalen / DKS Oslo

– Uansett alder skaper samtidsmusikk reaksjoner og opplevelser. Ofte har akkurat de yngste den største åpenheten og nysgjerrigheten for nye klanger og musikkuttrykk. Det er viktig for barn å vokse opp i en by som gir rom for ulike uttrykksformer. Slik sikrer vi mangfold i kunsten og i samfunnet. Aktører som Ultima, men også Oslo Sinfonietta og Cikada, hjelper å bygge broer og skape tilganger til et bredt mangfold av musikkuttrykk for barn, og mennesker av alle aldre og slag, sier Ludwig-Simkin.

Byråden har gjort en politisk verdivurdering og satt kunstmusikk opp mot prosjekter for barn og unge.

Høykultur og lavkultur?

I et innlegg i Aftenposten signert blant annet av Tønder Hansen og Ludwig-Simkin anklages byråden for å sette opp et kunstig skille mellom høykultur og lavkultur.

Hvor reelt er et slikt skille i musikklandskapet i dag?

Budsjettet gir inntrykk av at byråden har gjort en politisk verdivurdering og satt kunstmusikk opp mot prosjekter for barn og unge. Kuttforslaget virker ganske sjablongaktig, spesielt med blikk på Ultima-festivalen, som har lagt mye arbeid inn i utvikling av program rettet mot barn og unge. Ultima er en av veldig få samtidsmusikk-festivaler i verden som satser så sterkt på yngre publikummere, sier Ludwig-Simkin. Hun får støtte av Tønder Hansen.

– Det er helt tydelig både i budsjettinnstillingen og i byrådens uttalelser at han konstruerer en falsk motsetning mellom kunstmusikk og lavterskeltilbud for barn. Det er en merkelig argumentasjon, for et slikt skille eksisterer rett og slett ikke. Kunstmusikkfeltet har i årevis arbeidet med tilbud for og med barn. Et slikt skille baserer seg på en helt feil oppfatning av hvordan barn opplever kunst og kultur, sier Tønder Hansen.

Byråden er ikke enig i at han skaper et slikt skille med budsjettprioriteringene.

– Jeg mener ikke det er noe skille mellom kunstmusikk og lavterskeltilbud i og for seg. Men jeg vil gjerne ha flere tilbud som tydeligere jobber for å trekke inn nye grupper og øke kulturinteressen hos barn og unge. Det finnes mange gode tilbud til dem som allerede er kulturinteresserte fra før. Jeg er grunnleggende interessert i hvordan vi kan bygge ned barrierene for å delta, sier Omar Samy Gamal.

Mangfold

Til nettidsskriftet Ballade forsvarer Gamal valgene blant annet med et ønske om å nå bredere ut til byens befolkning.

– Vi er en by med en mangfoldig befolkning, og det er naturlig at det gjenspeiles blant kunstnere og kulturarbeidere. Jeg er opptatt av at vi skaper inkluderende arenaer, slik at vi gir rom for de ulike stemmene, utrykkene og fortellingene som denne byen vår rommer, uttaler han blant annet.

Apropos tilgjengelighet: Periskops kritiker beskrev årets Barnas Ultima-dag nærmest som skjult, som en godt bevart hemmelighet. Når dere godt nok ut til byens befolkning, Thorbjørn Tønder Hansen?

– Vi har gjennom årene utviklet en sterk og synlig identitet rundt Barnas Ultima-dag, og dagen har vært godt besøkt. Med korona-situasjonen i år ble alle arrangementer på Barnas Ultima-dag utsolgt ganske tidlig. Vi valgte derfor å nedtone markedsføringen i forkant i år, sier Tønder Hansen.

Det var Ballade som omtalte saken først.

 

Det er helt tydelig både i budsjettinnstillingen og i byrådens uttalelser at han konstruerer en falsk motsetning mellom kunstmusikk og lavterskeltilbud for barn.

Fra Barnas Ultima-dag 2018 på Sentralen i Oslo. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · ·