Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Ingen Thunberg uten Pippi og Bamse

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Notis, Nyhet,

PUBLISERT

fredag 14. februar 2020

Greta Thunberg står på skuldrene til Astrid Lindgren, hevder svensk forfatter.

↑ Pippi Langstrømpe og Greta Thunberg - to alen av samme stykke. Foto: The Astrid Lindgren Company / Ingrid Vang Nyman og Anders Hellberg / Creative Commons Attribution

Svenskene er stolte av Greta Thunberg, 16-åringen som har klart å sette verden i bevegelse med sitt klimaengasjement.

31. januar i år iscenesatte Dramaten i Stockholm utdrag fra hennes taler med over 50 aktører på scenen. Og Dagens Nyheter-journalist Mats Wahl bad ved skolestart i fjor Sveriges lærere om å bytte ut annen litteratur med Thunbergs taler:

Det finns i höst endast en bok som alla landets femtonåringar bör läsa i skolan. Kloka och ansvarstagande lärare kan använda den som avstamp inför läsning av andra böcker. Boken kan användas då man studerar engelska, svenska, matematik, kemi, fysik, biologi, hemkunskap och moralfrågor.

Boken han refererer til, er britiske Penguins utgivelse av elleve av Thunbergs taler samlet mellom to permer.

Barn av Astrid Lindgren

Men kunne Thunberg vært norsk, italiensk eller tysk? Den svenske journalisten, forfatteren og debattanten Elisabeth Åsbrink tror ikke det. Hun skriver i en artikkel i Dagens Nyheter at det ikke er tilfeldig at Thunberg er svensk. Hun står på skuldrene til Astrid Lindgren, Pippi og Bamse – verdens sterkeste bjørn. Thunberg er kroppsliggjøringen av den svenske ideen om det kompetente barnet, mener Åsbrink.

Hun begrunner det slik: Den svenske kvinnesaksforkjemperen og pedagogen Ellen Key gav i 1900 ut boken Barnets århundrade. Verket fikk betydning blant annet gjennom dets tydelige motstand mot fysiske avstraffelser av barn. Boken var i tillegg inspirert av Jean-Jacques Rousseaus syn på oppdragelse, der frihet var nøkkelordet for menneskets utvikling.

Keys tankegods inspirerte blant annet den italienske legen Maria Montessori. Montessori ville barn skulle «utvikles og vokse i et miljø mest mulig fritt for voksen dominans». Ikke ulikt Pippi.

Greta Thunberg. Foto: Anders Hellberg / Creative Commons Attribution

Thunberg er kroppsliggjøringen av den svenske ideen om det kompetente barnet

Stillbilde fra Pippi Langstrømpe-film.

Fra Key til Pippi til Palme til Bamse

Astrid Lindgren var også inspirert av Keys tankegods. Når Pippi Langstrømpe skrives frem i 1947, mener Åsbrink at Pippi blir selve manifestasjonen av Ellen Keys filosofi: «ett jagstarkt barn som varken har kuvats eller utsatts för någon särskild uppfostran – Ellen Keys tankar får kropp, ansikte och flätor och de antiauktoritära idealen sprids till varenda unge i hela landet i generation efter generation.»

Dette mener hun er bakgrunnen for at Greta Thunberg forandret seg fra innesluttet og deprimert tenåring til inspirerende og insisterende klimaaktivist. Det er altså ikke bare flettene som ligner.

Greta-effekten kobles til svenske verdier gjennom Ellen Key og Astrid Lindgren, men også Olof Palme spiller en viktig rolle. Palme talte USA og Sovjet midt imot, og i løpet av hans tid ble tegneseriefiguren Bamse skapt. Verden sterkeste bjørn er som en «lurvig och barnvänligt pedagogisk version av Palme själv», alltid klar til å forsvare de svake «och formulera bärkraftiga deviser för hur livet ska levas». Bamse er de svenske verdiene samlet i en tegneseriefigur.

Åsbrink konkluderer med at Greta Thunberg er svensk fordi Astrid Lindgren hadde Ellen Key som forbilde. Ut fra deres syn på barnet oppstod Pippi Langstrømpe, det kompetente barnet med superkrefter. «Hon är svensk för att bara i Sverige uppstod en politisk kultur som gick ut på att tala om för världen hur den ska bete sig, formulerad av Olof Palme och upprätthållen sedan hans tid vid makten.» No one is too small to make a difference, sier Thunberg. Eller Bamse. Eller Pippi.

Så Greta Thunberg kunne ikke vært norsk. Det handler om svenske verdier.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · ·