Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ny podcast om kulturarv

SJANGER

Anbefaling, Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 25. januar 2021

Hvordan få inn mer kulturarv i DKS? Den nye podcasten SPOR gir kanskje svar.

↑ Vikingeskip, tegning og collage av 3. klasse ved Gamla Uppsala skola, under et besøk på Gamla Uppsala museum. Foto: Charlotte Ahnlund Berg / Riksantikvarieämbetet (CC BY).

Selv om kulturarv kan være et litt abstrakt begrep for mange, ligger det i bunnen av mye skolen driver med – og er dermed også høyst aktuelt for DKS (Den kulturelle skolesekken). SPOR er en fagarena for dem som jobber med produksjon og formidling av kulturarv for barn og unge i Norge, og nå har de begynt å lage podcast for alle som vil vite mer – og kanskje selv engasjere seg på området.

Blant spørsmålene som tas opp er hvordan en god idé kan følges opp til å bli en nyproduksjon, hva som skiller kulturarv fra andre uttrykk i DKS, og hvordan få til et best mulig samspill.

Ketil Hustad er produsent, musiker og programleder for den nye SPOR-podcasten om kulturarv i DKS. Foto: Knut Sørhusbakken/Kulturtanken

Ønsker innspill

SPOR-podcasten er produsert av Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med Kulturtanken. De seks episodene som er lagt hittil inneholder intervjuer med ressurspersoner fra hele landet. Blant annet presenteres flere av høstens nye digitale DKS-prosjekter med temaer som flukt og annen verdenskrig.

– Podkasten er rettet mot dem som jobber med å programmere eller utvikle utstillinger, formidlingsprosjekter og andre kunst- og kulturproduksjoner for barn og unge, men også dem som ønsker å bruke tilbudet fra DKS aktivt i undervisningen. Vi håper blant annet å bidra til en større forståelse av begrepene kulturarv og kvalitet. Her er det mange veier til Rom, sier Ketil Hustad i DKS Trøndelag.

Hustad er både ansvarlig og programleder for podcasten, og håper at publikum kan bidra med tips til innhold.

– Kanskje ønsker noen å bli intervjuet selv, eller kjenner andre som bør bli det. Innspill til temaer er også velkomne. Det er bare å sende en melding på vår Facebook-side, sier han.

Vi håper å bidra til en større forståelse av begrepet kulturarv, både hos dem som vil utvikle og bruke tilbudet i DKS.

Hvordan strukturerer de ulike nordiske landene samarbeidet mellom skoler og museer?

Kulturarv i skolen – og Norden

Blant dem som hittil har delt sine erfaringer er Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken. Hun har nylig skrevet en fagartikkel om kulturarv og museer i DKS, publisert på engelsk i en skandinavisk publikasjon fra prosjektet Museums and Education in the North (MEN).

– Jeg skriver om hvordan kulturarv, ved hjelp av DKS, er forankret og integrert i barn og unges skolehverdag i Norge. Det handler om kunst- og kulturuttrykkets status i DKS, og formidlingens utfordringer og muligheter. Jeg presenterer utvalgte aktører, tiltak og prosjekter, samt fremtidige løsninger, forteller Aster.

Museums and Education in the North (MEN) er et fellesnordisk prosjekt som undersøker hvordan ulike nordiske land har valgt ulike måter å strukturere samarbeidet mellom skoler og museer på. Mens Norge har DKS, finnes i Sverige en ordning kalt Skapande skola. Danmark har et system med skoletjenesten, mens man i Finland ennå ikke har noe enhetligt initiativ. Prosjektet har undersøkt hvorfor de ulike systemene ser ut som de gjør, hvordan de fungerer og hvordan det hele henger sammen med den overordnede skolepolitikken.

Publikasjonen kan lastes ned som PDF her.

Lytt til nye og gamle SPOR-podcaster her.

Bente Aster er fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken. Foto: Kulturtanken.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · ·