Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

89,4 millioner kroner til kultur for barn og unge fra Kulturrådet i 2017

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 15. mai 2018

Den største økningen er innen musikk og allmenne kulturformål.

↑ Foto: Pexels.

I en nypublisert rapport melder Kulturrådet at totalt 89,4 millioner kroner ble bevilget i 2017 til søknader som henvender seg til barn og unge eller omhandler kunst og kultur for barn og unge. Summen inkluderer ikke innkjøpsordningene for litteratur.

Fram til 2016 hadde Kulturrådet et eget fagråd for kultur for barn og unge. 2017-resultatene viser til det andre året der midlene til de yngre målgruppene er integrert i fagfeltenes komiteer.

Rapporten viser blant annet hvilken andel av de totale bevilgningene til ulike kunstfelt som gikk til prosjekter for barn og unge. Her kommer visuell kunst dårligst ut med bare to prosent av midlene tildelt prosjekter for eller med barn og unge. I antall kroner er det likevel en økning i tildelingssummen sammenlignet med 2016. Kulturrådet oppgir følgende begrunnelse til den lave tildelingen:

– Mye av årsaken til dette kan være at det visuelle kunstfeltet ikke har samme grad av institusjonalisering, med faste aktører som opererer innen kunst for barn og unge, som de andre feltene har, skriver de i rapporten.

For feltet scenekunst har både summen og andelen gått ned fra i fjor. Kulturrådet melder at fokuset på målgruppen 0-6 år i 2017 innen Fri scenekunst ikke ga resultatene de ønsket seg i form av søknader. Verken tilfanget av kvalitetsprosjekter eller tildelt produksjonsstøtte til prosjekter for barn og unge økte i 2017, står det i rapporten.

Les hele rapporten på Kulturrådets nettsider.

Annonser
Stikkord:
· · ·