Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Open post til Kulturtanken

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Meninger,

PUBLISERT

onsdag 9. oktober 2019

Eg er provosert av at de sitt stille i båten, skriv Hans Martin Austestad i eit opent brev til Kulturtanken.

↑ Musiker Hans Martin Austestad har turnert med Den kulturelle skolesekken siden 2009. Etter omleggingen fra Rikskonsertene til Kulturtanken har han mistet flere av arbeidsvilkårene som har gjort DKS til et attraktivt arbeidssted. Foto: Løkki

Tidligere i oktober startet musiker og tidligere DKS-utøver Hans Martin Austestad et opprop for å få KS og og fylkeskommunene til møte Creo til lønnsforhandlinger.

Målet er å komme frem til en avtale der utøvere kan være lønnsmottagere, og ikke selvstendig næringsdrivende når de turnerer i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Over 1200 personer har foreløpig signert oppropet.

Austestad etterlyser handling fra Kulturtanken, og har skrevet et åpent brev til etaten. Brevet er gjengitt her med tillatelse fra Austestad.

Les også tilsvaret fra Kulturtanken her.

 

Kjære Kulturtanken

For tida held kunstnarar eit opprop for å få KS og Creo til å møtast til lønnsforhandlingar.

Oppropet kjem som resultat av organisatoriske hol som er oppstått som følgje av dykkar tiltredelse som etat, og ny organisasjonsform for DKS ordninga.

Eg er provosert av at de sitt stille i båten, og vil no utfordre dykk til å komme med nokre svar på tiltale.

Ifølgje dykkar nettsider arbeider de under særdeles viktige mandat:

– Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

– Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra DKS og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.

Basert på dette mandatet meiner eg at de har plikt til å uttale dykk om alle forhold som styrker kvalitet.

Sjølv om de ikkje har mandat til å vera ansettelsesorgan, må de likevel ta dykk av kvalitetsspørsmål berørt av lønnsvilkår.

Då de satte igang som etat i 2017 forsvann det ein viktig del av DKS-ordninga som heilskap. Sidan Kulturtankens oppstart har ingen offentlege innstansar uttalt seg om samanhengen mellom kvalitet og arbeiderenes vilkår.

Dette framkommer i oppropet, noko svært mange utøvarar er einige i. Mellom dei er nokon av dei mest anerkjente artistane me har til lands.
På grunnlag av dette, og av mandatet dykkar har eg følgjande spørsmål eg vil utfordre dykk til å svare på:

1. Er det samanheng mellom arbeidsvilkår og kunstnarisk kvalitet?

2. Har de dokumentert kunstnarane si anseelse av det nye systemet?

3. Korleis kan de fylle meining i mandatet dykkar om å styrke kvaliteten i alle kunstretningar – når ikkje alle kunstretningar sine forbund har reel forhandlingsmulighet, og dermed manglar anledning til å formidle kva som skal til for å levere kvalitet?

Vonar å høyre frå dykk, de må gjerne komme med eit offentleg svar på dette, alt eg skriv i denne e-posten er av allmenn interesse, og innhaldet her vil også postast på sosiale medier.

Med ønskje om eit samla kulturliv for styrka kunstnarisk kvalitet i DKS-ordninga. Det handlar om ungane.

Vennleg helsing
Hans Martin Austestad
Artist, musikkpedagog og tidlegare DKS-utøvar

Annonser

Stikkord:
· · · · ·