Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Pengestøtte til smittevern-godkjent teater

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

torsdag 7. mai 2020

Scenekunstbruket med ekstraordinær støtteordning til fysiske forestillinger for barn og unge.

↑ Foto fra forestillingen «Brødre og søstre» av Brageteatret og NIE Teater. Forestillingen finnes i Scenekunstbrukets repertoar. Foto: Brageteatret.

Korona-pandemien har hatt store konsekvenser for scenekunstnere over hele landet. Nå har Scenekunstbruket opprettet en ekstraordinær støtteordning for tilrettelegging av forestillinger for barn og ungdom. Målet er at barn og unge skal få oppleve fysisk teater tilrettelagt innenfor gjeldende smittevernregler. En halv million kroner ligger i potten.

Ådne Sekkelsten. Foto: Lars Opstad

Vi ønsker å hegne om scenekunstens kraft som en levende kunstform.

Det fysiske møtet er viktig

– Det er flere årsaker til at vi lyser ut midler forbeholdt det fysiske kunstmøtet, sier Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket, til Periskop.

– Vi ønsker å støtte et kunstfelt under stort press, fortsette å gi barn og ungdom gode scenekunstopplevelser i fellesskap, og vi ønsker å hegne om scenekunstens kraft som en levende kunstform. Å se en forestilling live er et møte mellom publikum og de som står på scenen. Det som skjer i salen påvirker de som står på scenen, og verket vil aldri være helt likt fra gang til gang. Å oppleve noe i fellesskap med andre publikummere og utøvere gjør noe annet med deg, og dette synes vi er viktig, sier Sekkelsten.

Ordningen har et langsiktig perspektiv, der målet er at tilrettelagte forestillinger og konsepter kan leve langt utover den nåværende korona-situasjonen.

– Det kommer en tid etter denne unntakstilstanden, og vi må holde hjula i gang til da, ikke bare digitalt. Mange scenekunstnere har mistet alle sine oppdrag over natta. De er bekymret for fremtiden, og de savner å spille for publikum. På samme tid fikk en hel generasjon barn og unge en hverdag som nå i veldig stor grad består av digitale møter og alenetid. Selv om hverdagen til høsten kan være annerledes, er det viktig at kunsten som er laget for å oppleves live, nettopp kan det, innenfor trygge rammer.

Det er viktig at kunsten som er laget for å oppleves live, nettopp kan det, innenfor trygge rammer.

Foto fra Artilleriets forestilling «Myke øyne». Forestillingen er en del av Scenekunstbrukets repertoar. Foto: Artilleriet produksjoner

Eksisterende produksjoner

Midlene i utlysingen er øremerket utvikling og tilrettelegging av eksisterende forestillinger for barn og unge. Utlysingen omfatter profesjonelle scenekunstproduksjoner for barn og unge som har en intensjonsavtale om oppføring høsten 2020 eller våren 2021. Målet er at forestillingene skal kunne foregå i et fysisk rom for et begrenset antall publikummere av gangen.

– Vi er ikke imot digitalisering, men ser at spesielt kunstverk som er laget for å spilles ansikt til ansikt kan være vanskelig å overføre til digital formidling i etterkant. Det digitale må gi en merverdi, sier Sekkelsten.

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Vi er ikke imot digitalisering, men det digitale må gi en merverdi.

Dette berører forholdet til publikum – hvor i rommet de er, hvor mange de er, hvor langt fra hverandre de står.

Nye publikumsstrategier

Scenekunstbruket ønsker også at midlene skal stimulere til utvikling av nye publikumsstrategier i post-korona-tiden.

– Begrepet publikumsstrategi dreier seg om den nye situasjonen rundt formidlingen, hvordan smittevernet påvirker forestillingen og opplevelsen. Og dette berører forholdet til publikum akkurat nå – hvor i rommet de er, hvor mange de er, hvor langt fra hverandre de står, hvilket rom de er i. Er de inne, ute, hvordan kom de dit, hva slags påvirkning har det på opplevelsen deres, hva skjer med kommunikasjonen mellom utøvere og publikum og tilskuerne imellom? utdyper Sekkelsten.

– Enhver forestilling jobber i utgangspunktet med dette, men nå må det tenkes nytt for å overholde stadig endrede smittevernregler.

Her kan du lese Scenekunstbrukets utlysing.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · ·