Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Redd Barna og NRK Super lanserer oppfølger til Emmy-vinnende animasjonsfilm

KATEGORI

TV og film,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

tirsdag 19. november 2019

Animasjonsfilmen Voksne skal aldri slå skal få barn som utsettes for vold til å våge å fortelle om det.

↑ Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen åpnet lanseringen sammen med Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange mandag denne uken. Foto: Redd Barna

Mandag 18. november lanserte Redd Barna og NRK Super animasjonsfilmen Voksne skal aldri slå og dramaserien Mot, som en del av NRK Supers temadager om vold mot barn.

Voksne skal aldri slå er laget i samarbeid med Bivrost Film. De stod også bak den Emmy-vinnende animasjonsfilmen Kroppen min eier Jeg (2017), laget til NRK Supers temadager om seksuelle overgrep samme år.

Målet med de nye filmene er å få barn som utsettes for vold til å forstå hva de opplever, og til å våge å fortelle om det.

Stjernespekket lansering

Klokken er knapt åtte om morgenen, men inne på Kulturhuset i Oslo myldrer det av mennesker. Redd Barna og NRK Super har invitert til «barnerettighetsfrokost» og seminar om vold mot barn.

Kanhende har fjorårets Emmy-pris bidratt til å øke fokuset på de årlige temadagene til Redd Barna og NRK Super? Man kan i alle fall vanskelig forestille seg bedre dekning.

Her er Fantorangen og hans samiske kompanjong Binnabánnas, Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkilsen (SV), reportere fra NRK og TV2, og en fullsatt sal. Til og med kronprins Haakon med følge er ventet.

Etter noen minutters spenningsladet forsinkelse kommer ikke bare han, men også kronprinsesse Mette-Marit. Evenementet åpnes av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange, og raskt styres fokuset mot det temaet som riktignok fortjener all oppmerksomheten det får denne morgenen: vold mot barn.

Grafikk: Bivrost Film / NRK Super

De alvorligste temaene i barns liv

Da Redd Barna og NRK Super inngikk samarbeidet om animasjonsfilmen Kroppen min eier Jeg, som ble vist på NRK Super i 2018 og nå er solgt til en rekke land, beveget de seg inn i et helt nytt territorium. Filmen utgjorde en del av en større kampanje bestående av informasjons- og undervisningsmateriell rettet mot både skoler og andre arenaer, med mål om at flere barn skulle forstå hva de ble utsatt for og våge å si fra til noen om det.

Animasjonsfilmene viste kjønnsdeler og forklarte seksuelle overgrep på en konkret måte, noe som i liten grad hadde blitt gjort før. Seksuelle overgrep mot barn og unge har historisk sett vært svært underkommunisert overfor barn, både i skolen og i medieplattformer rettet mot barn og unge.

Dette kan være deler av forklaringen på hvorfor serien har vunnet mange priser både her hjemme, og ute, som Gullruten for beste barne- og ungdomsprogram 2018 og Emmy Kids Awards 2019.

Hvilke grep gjør produksjonsselskapet Bivrost Film for å formidle så utfordrende og komplekse temaer på en forståelig måte til barn?

– Dette er en opplysningsserie, men formidlingen og estetikken må være av et slikt nivå at barna like gjerne velger den blant alle de andre seriene.

Har spesialisert seg på formidling til barn

Bivrost film har siden starten profilert seg mot kvalitetsformidling til barn og unge og har valgt å lage drama- og animasjonsserier og dokumentarer som bygger på reelle og alvorlige temaer med direkte innvirkning på barns liv.

Produksjonsselskapet har en bevisst ambisjon om å utgjøre en motvekt til overfladisk underholdning rettet mot barn, og produserer filmer og serier som tar for seg utfordringer som mobbing (The Bully Machine) eller det å vokse opp med funksjonsnedsettelse (Sånn er Jeg og sånn er Det).

Trond Jacobsen i Bivrost Film er tydelig på at å lykkes med opplysningsformidling også er et spørsmål om å lykkes kunstnerisk.

– Med Kroppen min eier Jeg arbeidet vi tett med barn som konsulenter. Vi ønsket å legge oss nokså tett opp mot et animasjonsuttrykk og en grafisk estetikk som barn i dag er vant til å se, og dermed lettere velger. Dette var fordi vi så at filmer laget på dette temaet i en smal estetikk, ikke når bredt ut. Det endte med at vi testet ut over 30 animerte karakterer for å finne ut hvilke av dem barna identifiserte seg best med, sier han til Periskop.

Marianne Müller, regissør i Bivrost, presiserer at de har samarbeidet med en tverrfaglig faggruppe på omlag 10 personer under produksjonen av den nye filmen. Dette for å kunne skildre tematikken så autentisk, konkret og presist som mulig.

Jacobsen forklarer at de har endret flere grep i den nye filmen:

– Vi blander 2D- og 3D-animasjon og legger enda større vekt på det visuelle. I prinsippet ønsker vi å kunne konkurrere på lik linje med alle andre animasjonsserier for barn. Dette er en opplysningsserie, men formidlingen og estetikken må være av et slikt nivå at barna like gjerne velger den blant alle de andre seriene.

Kronprinsparet fulgte med fra første rad sammen med Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (t.v.), Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo og Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna. Foto: Redd Barna

Mange barn utsettes for vold

Under lanseringsfrokosten la psykolog Gertrud Hafstad, forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), fram funn fra Norges første omfangsundersøkelse om vold og overgrep mot barn mellom 12 og 16 år i Norge. De nye tallene viser at omlag én av fem har opplevd fysisk vold fra foreldre minst én gang, 10 prosent gjentatte ganger. Også vold rettet mot søsken eller den ene av foreldrene får konsekvenser for et barns psykiske helse. Syv prosent av alle barn har sett en forelder slå et søsken, fire prosent har vært vitne til alvorlig vold rettet mot mor i hjemmet, to prosent mot far.

Interseksjonelle faktorer som dårlige sosioøkonomiske forutsetninger eller rusproblematikk øker risikoen for vold innad i familien. Barn med funksjonsnedsettelser eller utradisjonell kjønnsidentitet er også ekstra sårbare og opplever oftere vold enn andre grupper. Over halvparten av alle barn som utsettes for vold, forteller det ikke til noen. Bare én av fem som hadde opplevd vold eller overgrep, hadde vært i kontakt med helsesykepleier eller andre i hjelpeapparatet.

Trond Jacobsen fra Bivrost film forteller at dette er fakta som har hatt stor betydning for utformingen av filmen.

– Vi har lagt inn subtile hentydninger som gjør at for eksempel et barn med en far som blir voldelig når han drikker, legger merke til flasken på bordet. Men for et barn hvor en flaske ikke er ladet med samme symbolikk, blir ikke dette elementet forstyrrende, slik at dette barnet får mulighet til å tolke filmen på en annen måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har lagt inn subtile hentydninger som gjør at for eksempel et barn med en far som blir voldelig når han drikker, legger merke til flasken på bordet.

– Man kan snakke med barn om alt, bare man gjør det på riktig måte.

Kan snakke om alt

Joakim Vedeler, redaksjonssjef i NRK Super, uttalte om kanalens temadager at ingen temaer som er alvorlige og kompliserte i barns liv, bør sees på som for vanskelige å ta i for de voksne. NRK har også produsert sin egen dramaserie om temaet, Mot.

– Man kan snakke med barn om alt, bare man gjør det på riktig måte, poengterte han.

Redd Barna og NRK Super’s temadager finner sted 18.-20.november, og er en del av Redd Barnas årlige kampanjeuker med fokus på barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

Filmen Voksne skal aldri slå og dramaserien Mot vil være å finne på nettsidene til NRK Super.

Redd Barna inviterer til arrangementer blant annet i Trondheim, Sogndal, Kristiansand, Arendal, Oslo, Bergen og Hamar, skolemateriell er allerede bestilt av en rekke skoler og institusjoner.

Annonser

Stikkord:
· · · ·