Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil se på kunst for barnehagebarn i ny kulturmelding

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

mandag 12. februar 2018

Det kan bli aktuelt å gi Kulturtanken ansvar for å levere kunst til barnehagebarna, ifølge kulturminister Trine Skei Grande.

↑ Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I regjeringsplattformen lagt frem i januar ble det varslet en ny stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Kulturministeren vil bruke meldingen til å undersøke hvordan kulturtilbudet for barnehagebarna kan sikres.

– I stortingsmeldingen vil vi omtale hvordan kulturtilbudet til barnehagebarn kan forbedres nasjonalt. Virkemidler og ansvarsfordeling vil også være tema i stortingsmeldingen, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) i en e-post til Periskop.

Ministeren forteller at de nå vil vurdere å etablere en landsdekkende ordning med ansvar for kunst- og kulturformidling til barnehagebarna. Hun er ikke avvisende til at Kulturtanken vil kunne få et utvidet mandat, og dermed kunne jobbe med kunstformidling også mot barnehagebarn.

– Kostnadene for å etablere en landsdekkende ordning vil være store, men dette er absolutt noe vi vil vurdere, sier Grande.

Barnehagekonsertordningen


I overgangen til Kulturtanken opprettholdt man midlene til barnehagekonsertordningen, men fra og med 2018 har barnehagekonsertordningen blir helt faset ut. Det finnes heller ingen nasjonal etat eller institusjon som har ansvaret for gruppen.

Under barnehagekonsertordningen finansierte Rikskonsertene i samarbeid med noen fylkeskommuner en ordning for konserter i barnehagene. Fylkene hadde ansvar for produksjon og distribusjon, mens Rikskonsertene hadde ansvar for kompetansebygging, kvalitetssikring og utvikling.

– I Kulturtanken vil vi gjerne ha ansvaret for barnehagebarna, sier Lin Marie Holvik i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad.

Feltet etterlyser satsing

Etter nedleggelsen av Rikskonsertene har spørsmålet om hvem som har ansvaret for kunst- og kulturformidling mot de aller yngste barna i alder 0-5 år blitt debattert. Blant annet her på Periskop der Lise Hovik, Karstein Solli og Marit Ulvund allerede vinteren 2016 etterlyste satsing på kunst- og kulturformidling til barnehagebarna. Også på Ballade har debatten gått.

Periskop har vært i kontakt med både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet for å få svar på hva den konkrete planen er for barnehagebarna, samt hvem det er som sitter på den endelig beslutningen når det gjelder mandatet til Kulturtanken – som pr. nå kun inkluderer barn i skolealder.

Kunnskapsdepartementet valgte å ikke svare på forespørsel og viser til at det er Kulturdepartementet som har hovedansvar for kunstformidlingen til barnehagebarna.

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, sier hun er positiv til å inkludere barnehagebarna i deres ansvarsområde. Hun peker på at etaten har lagt vekt på ikke å miste kompetansen på barnehagekonsertordningen. De har videreført og utviklet Kykeliky-konferansen, en møteplass for dem som arbeider med barn i alder 0-8 år, og som i år har fått tittelen Kulturbarn 08.

– Vi har også en forskningsrapport som ligger ute på nettsidene våre om samarbeidet mellom barn og utøver i Oslo. Vi holder kunnskapen passelig varm, sier Holvik.

Hun håper regjeringen vurderer barnehagetilbudet grundig og med et positivt fortegn.

– I Kulturtanken vil vi gjerne ha ansvaret for barnehagebarna, men det er ikke vi som beslutter. Det er departementene og den politiske ledelsen. Midlene vi fordeler har et klart mål. For øyeblikket er det til Den kulturelle skolesekken, sier hun.

Alternative tilbud

Selv om Kulturtanken ikke har ansvar for barnehagebarna ifølge mandatet gitt av både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, oppfordrer likevel kulturministeren Kulturtanken til å dele sin kompetansen med fylker som på eget initiativ opprettholder et tilbud til de minste barna.

– Kulturtanken må selvsagt dele sin kompetanse om kunstformidling til barn og unge med fylkeskommuner som tilbyr kunst- og kulturopplevelser også til barnehagebarn, sier hun.

Selv om Rikskonsertene er lagt ned, betyr det ikke at all formidling til barnehagebarn har stoppet. I dag er det også private aktører i feltet, der blant annet Barnas Musikkteater formidler musikk og scenekunst til barnehagebarn i bytte mot betaling fra barnehagene.

På spørsmål om det var meningen at sektoren skulle privatiseres, svarer kulturministeren at hun er veldig opptatt av at barn og ungdom skal få tilgang til et mangfold av kulturaktiviteter.

– Mitt kriterium er kvalitet, ikke hvordan kunstnerne har valgt å organisere virksomheten sin, sier Grande.

Johan Egdetveit er forundret over motviljen fra etat og politisk hold til å ta ansvar for barnehagegruppen. Foto: Paul Berhard.

– Virker som det var en forglemmelse

Johan Egdetveit har tidligere skrevet flere innlegg på Ballade om nedleggelsen av barnehagekonsertordningen. Han har selv turnert med ordningen siden 1996.

– At kulturministeren spiller ballen tilbake til oss når det gjelder hvordan vi organiserer virksomheten vår, er underlig. Det var ikke vi som valgte at Rikskonsertene skulle bli lagt ned, sier Egdetveit.

– Det er fint med meldinger, utvalg og konferanser, men de la ned en velfungerende ordning uten debatt og forvarsel. Å ta debatten og utredningen etter man har ødelagt en ordning som fungerte veldig godt, det er merkelig.

Egdetveit er også forundret over motviljen fra etat og politisk hold til å ta ansvar for barnehagegruppen.

– Det virker som det er en forglemmelse at formidling mot barnehagebarna ikke er tatt med i mandatet til Kulturtanken. Man har ikke noe svar å gi. Det er pinlig.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · ·