Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Silo-medvirkning

KATEGORI

Visuell Kunst,

PUBLISERT

mandag 11. desember 2023

HVOR
Ktistiansand

11. mai 2024 åpner den omdiskuterte Kunst-siloen i Kristiansand med en prislapp på 710 millioner kroner. Den skal huse Nikolai Tangens samling på over 5500 kunstverk i sine utstillingsarealer på 3300 kvadratmeter. For å skape et museum for alle, har formidlings-staben satt i gang prosjektet Kunstsilo for barn og unge til en verdi av tre millioner kroner – en egen empirisk metodikk og tjenestedesign for å virkelig lodde hva de unge virkelig vil ha i siloen. 440 barn og 60 voksne har blitt spurt. Men er dette et påtatt barnealibi eller et ekte villet ønske om å åpne dørene for barn og unge og lytte til deres behov? Periskop intervjuet to av hodene bak metodikken. 

↑ Utsnitt av illustrasjonsfoto fra Kunstsilo-bygget i Kristiansand. Foto: Mestres Waage, Mendoza Partida og BAX Studio

ODDERØYA slik det blir i mai. Foto: Mestres Wåge, Mendoza Partida og BAX Studio

Det var beskyldninger om kameraderi og korrupsjon etterfulgt av en voksende politikerforakt

Du har kanskje fått med deg debatten som splittet Kristiansand i to leire, da det i 2018 kom frem at den gamle kornsiloen fra 1935, et prisbelønnet funksjonalistisk bygg tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland, skulle bli et rådyrt kunstmuseum på Odderøya: Kunstsilo.

Det var beskyldninger om kameraderi og korrupsjon etterfulgt av en voksende politikerforakt. Uttalelser som 2500 fattige barn og 175 millioner skattepenger til Kunstsilo. Og: Dette er et misbruk av fellesskapets penger. Til et bud på siloen fra en av de største motstandere Einar Øgrey Brandsdal på 50 millioner kroner. Administrerende direktør Reidar Fuglestad (tidligere direktør ved dyreparken) spår besøkstall på 150.000 hvert år, og har en visjon om å sette Kristiansand på verdenskartet med siloen. 

SAMLINGEN som skal i hus - her Gunnar S. Gundersen, Komposisjon fra 1965. Foto: Kunstsilo

MARIANNE HESKES Gjerdeløa fra 1986 blir sentral på museet. Foto: Marianne Heske

SLIK siloen så ut; et funksjonialistisk verk.

Samlingen eies av en stiftelse som gradvis skal utvide samlingen til 5500 verk

Bakgrunnen

I 2015 annonserte utflyttet kristiansander og kunstsamler Tangen at han ønsket å donere sin kunstsamling til hjembyen Kristiansand. På samme tid var Sørlandets Kunstmuseum i ferd med å vokse ut av sine lokaler i den gamle katedralskolen. I tillegg hadde diskusjonen om hva byen skulle bruke den verneverdige kornsiloen til, allerede pågått noen år.

Initiativet fra Nicolai Tangen satte i gang prosesser som resulterte i et forslag til løsning på alle disse tre utfordringene; bygge om siloen til et nytt kunstmuseum som var stort nok til også å kunne forvalte Tangen-samlingen, i tillegg til museets egen samling og samlingen tilhørende Christianssands Billedgalleri. AKO-kunststiftelse ble opprettet av Nicolai Tangen i 2016, og formålet med stiftelsen er å gjøre kunst fra 1900-tallet tilgjengelig for allmennheten. Tangen ga så Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) evig disposisjonsrett til en samling bestående av over 1000 verk av nordisk kunst fra 1900-tallet. Samlingen eies av en stiftelse som gradvis skal utvide samlingen til 5500 verk, mens SKMU, nå omdøpt til Kunstsilo, bestemmer selv hvilke verk som stilles ut. 

DEN ÅPNE HALLEN skal gi et tilbud til alle; enten du lader en mobil eller vil være med videre inn på utstillingen. Foto: Kunstsiloen

Formålet med stiftelsen er å gjøre kunst fra 1900-tallet tilgjengelig for allmennheten

Bruk av budsjett på 3 millioner:


I løpet av prosjektet har vi i kombinasjon av intervjuer og workshops fått verdifull innsikt fra ca. 500 personer. Vi har hatt størst fokus på barn og ungdom gjennom workshops og aktiviteter. Et konkret eksempel var et samarbeidsprosjekt med Tangen videregående skole, hvor interiørlinjen fikk presentere og gi innspill til lokalene. Vi har vært på to barneskoler og fire fritidsklubber for å få synspunkter og for å teste ulike ideer. Det har også vært viktig for oss å snakke med ekspertene – som ledere av fritidsklubber, miljøarbeidere og foreldre. Her har vi forsøkt å involvere bredt og snakket med personer fra ulike deler av Agder.

Midlene er fordelt ut i flere delprosjekter til barn og unge. Vi har vært avhengige av ekstern kompetanse på noen områder, og har valgt å involvere i kunstnere, designere og utviklere i delprosjektene. I løpet av året har vi arbeidet med utvikling og brukermedvirkning, der vi har testet prototyper før implementering. Midlene har dekket f.eks produksjon av prototyper, møbler og utstyr til hubben for unge, design og digital utvikling, involvering av ekstern kompetanse.

EMPIRI: Det handlet om å skape et rom der de føler seg trygge, og et sted der de aktiviseres og føler eierskap til, forteller prosjektederne.

SØRLANDET KUNSTMUSEUM har en lang tradisjon med Barnas Museum.

I came to Norway in August 2021. My life is now going to school, and go home. I wish there was somewhere we could go after school, and then go home when we're tired. (Deltager på Arkivet, 18 år)

Så barna …

SKMU har en lang tradisjon med å integrere barn i sine utstillinger og en leken formidlingsmetode. De var et av landets første museer som introduserte BARNAS Kunstmuseum – med tilhørende forskning og medvirkning.

I 2022 ble også Kunstsilo tildelt til sammen tre millioner kroner fra Cultiva og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til sin satsing på barn og ungdom. Med dette som bakgrunn, uttalte direktør Reidar Fuglesang til lokalpresse at de skal bli det beste museet for barn og unge i verden.   

– Allerede høsten 2021 engasjerte vi PwC Consulting for å bistå oss i det metodiske arbeidet med satsningen på barn og unge. Sammen med deres tjenestedesignere startet vi å samle innsikt og intervjuet voksne og foreldre omkring barn og unges behov i byen. Deretter gikk vi til barna, sier Kristine Kolloen Nilsen, som er konseptutvikler formidling for Kunstsilo.

Videre forteller hun at de gjennomførte en rekke workshops med fritidsklubber for ungdom og mellomtrinnet, der deltakerne blant annet måtte svare helt åpent på hva Kunstsilo burde være for dem.

 – Det var tydelig at de ikke brydde seg særlig om at Kunstsilo er et kunstmuseum – som vi heller ikke vektla, så her kom det ønsker om både trampolinepark og badebasseng. Samtidig var det tydelig at ungdom har et sterkt behov for å bare ha et sted å henge, men at de også kan utfolde seg kreativt og skapende om de føler for det. Det å chille, lade mobilen før de går videre eller å danse. Deretter fikk de et menykort for kafeen der de skulle skrive inn hva slags mat de ville ha.  

UNDERSØKELSER: Hva savner de unge i byen? Hva skal til for at Kunstsilo skal være et sted der de føler seg velkomne?

En plass å være der man er trygg og kan henge og gjøre gøye ting. (Deltager på Workshopen, 15 år)

FAKTA


Mangfold: Her blir det i tillegg til utstillingslokaler også rom for barn og unge, lokaler til ymse arrangementer, vrimlehall, bar, kafé, butikk og selskapslokale.  

Kunsten: Museet skal romme Tangen-samlingen, verdens største av nordisk modernisme, i tillegg til Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. Dessuten skal andre kunstverker vises i perioder. 

Omstridt: Før ombyggingen av siloen ble prosjektet gjenstand for en debatt så hard og bitter at den forgiftet det politiske miljøet i Kristiansand og i fylket ellers. Har vi råd til noe så stort og flott, når så mange andre behov er presserende, lød innvendingen fra motstanderne – som måtte gi tapt. 

Finansiering 710 millioner kr: 

  • Kulturdepartementet, 175 millioner kroner 
  • AKO Foundation, 210 millioner kroner 
  • Cultiva, 100 millioner kroner 
  • Lån, 80 millioner kroner 
  • Kristiansand kommune, 50 millioner kroner 
  • Salg eksisterende lokaler, 35 millioner (takst) 
  • Private aktører, sponsorer (Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, m. fl.), 30 millioner 
  • Vest-Agder fylkeskommune, 25 millioner kroner 
  • Aust-Agder fylkeskommune, 5 millioner kroner 

 

BARN og unge i Kristiansand svarte på hva de ønsket at siloen skulle være.

Man burde lage sin egen kunst. Det burde være en konkurranse, og den som vinner blir satt til utstilling. (Deltager på Fritidsklubb, 12 år)

Barnas timeplaner

Sammen med prosjektleder Kjersti Irgens Kuhnle har hun forankret barnas behov i innholdet og konseptene som de unge skal møte i mai. Slik er de helt sikre på at de har hensyntatt barn og unges behov. 

– Vi ønsker ikke å være et tradisjonelt museum. Hva savner de unge i byen? Hva skal til for at Kunstsilo skal være et sted der de føler seg velkomne? Vi fikk inn de unges timeplaner for å se når de hadde mulighet til å besøke Kunstsilo, for å kunne vurdere hvor lange åpningstider vi bør ha og når vi bør arrangere konseptene for dem.  

Hun legger til:

– I etterkant av innsiktsarbeidet utformet vi en behovspyramide der vi definerte de grunnleggende behovene til barn og unge. Det er totalt ni definerende innsikter som vi jobber videre ut ifra, og som har dannet grunnlaget for hele vår ambisjon i arbeidet med barn og unge. Det handlet om å skape et rom der de føler seg trygge, og et sted der de aktiviseres og føler eierskap til.

Hva er en innsikt?

– En innsikt er at de på 10-12 år trenger å føle at de mestrer verden på egen hånd, uten voksne. De vil være alene og med venner, men de er fortsatt i den alderen der foreldrene må ha en viss kontroll. Tidsrammer og fast møtepunkt er slike hensyn vi ivaretar i konseptutviklingen.

Irgens Kuhnle forteller at Kunstsilo har utviklet et eget spill med dette i tankene, der barna skal kunne drive spillet på egenhånd.

– Vi har prototypetestet spillet med elever og fritidsklubber i flere omganger i år for å kvalitetssikre både innhold og selvstendighet.

Et eget rom for de unge vil være lett å finne: 

– I idéutviklingen på et rom som skal være for unge i Kunstsilo,  engasjerte vi to skoleklasser på interiørlinjen ved Tangen videregående i Kristiansand. I samarbeid med lærerne presenterte vi våre behov, samt innsikten fra barn og unge selv i workshopene, som underlag for deres skoleoppgave. Etter noen uker presenterte syv elevgrupper deres idéskisser til hvordan «huben» burde se ut for en jury. Det var imponerende arbeid, og vi satt med en enda bedre forståelse for hva slags behov unge har. Det er slik vi jobber – ikke bare i en overordnet satsningen, men i alle konsepter vi utvikler. Brukermedvirkning står helt sentralt i all formidling, forteller Kolloen Nilsen. ´   .   

Er AI en del av satsningen? 

– Vi er ærlige på at vi undersøker potensialet knyttet til AI. Det er et veldig interessant verktøy! De kommende generasjonene er født hel-digitale, det er de unges verden, men det er et verktøy som krever kritisk bruk. Vi er også tydelige på at den digitale formidlingen forteller sann og relevant kunsthistorie.

BEHOV: I etterkant av innsiktsarbeidet utformet siloen en behovspyramide der de definerte de grunnleggende behovene til barn og unge.

(Jeg vil ha) rom med rare kunstting som gir ingen mening. (Deltager på Fritidsklubb, 12 år)

TERRASSE på siloen. Foto: Kreditering: Mestres Wåge, Mendoza Partida og BAX Studio

FORANKRING LOKALT: Kristine Kolloen Nilsen og Kjersti Irgens Kuhnle har forankret barnas behov i innholdet og konseptene som de unge skal møte i mai.

Målet er at vi skal få et mentalt stempelblant de unge om at siloen er et trygt sted å være

Tydelige signaler

Helheten er et ord Kunstsilo referer til: 

– Når man ankommer Kunstsilo og Silosalen, skal det være tydelige signaler om at barn og unge er velkommen, dette er stedet for dem. Fra tilbudet i kafeen til et levende torg og verksted og rom til de unge rett innenfor døren. Vi skal være et offentlig sted, der du også kan være uten å legge igjen et beløp. Levende og tilgjengelig for alle. Alle under 18 år kommer også inn gratis på utstillingene,  

Vil det være spesialutstillinger for de unge? 

– Utstillingene i Kunstsilo skal være relevant for alle aldersgrupper. Men vi arbeider metodisk med å utvikle formidlingen etter målgrupper, og her er jo barn og unge en stor prioritet. Det ligger til formidlingsfaget å skape et relevant innhold som treffer publikum, og her har vi utviklet en egen verktøykasse for formidling i utstillingene våre. Igjen er brukermedvirkning i utviklingsprosessen helt sentralt. Det sikrer gode opplevelser og tydelig innhold

Har dere lykkes med metodikken med å inkludere byens unge? 

Om vi har lykkes, er det jo som tiden vil vise, men jeg vil si at vi har de beste forutsetningene med innsikten og forståelsen vi har fått gjennom tjenestedesign. Vi skal møte deres behov fra dag én, og alle konsepter er testet på målgrupper og utviklet i tett dialog med barn og unge. Målet er at vi skal få et mentalt stempelblant de unge om at siloen er et trygt sted å være – det må også få tid til å etablere seg 

Men hva med kunsten – det ennå et museum og ikke et bibliotek eller grendehus? 

– Vi tenker at det vi utvikler er en forlengelse av museet. Modernismen og samlingene er såpass relevant tematikk at vi står trygt i den formidlingen.  Ambisjonen vår kalles Undringsreisen. Å uttrykke seg, undre seg og på sikt oppleve endring. Å finne et rom å uttrykke seg i skal være trygt. Slik oppnår man også forståelse for andre meninger og erverver nye perspektiver. Kunstens formål er nettopp å uttrykke seg, avslutter de. 

Periskop følger opp i mai med både unge og barn i anmelder-redaksjonen! 

KUNSTSALEN i den nye siloen. Foto: Kreditering: Mestres Waage, Mendoza Partida og BAX Studio

Ambisjonen vår kalles Undringsreisen

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · ·