Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

God nyhet for skoleinteresserte kunstnere: DKS-LAB blir landsdekkende

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

torsdag 29. april 2021

Nå blir det lettere for kunstnere, designere og arkitekter over hele landet å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken.

↑ Detalj fra kunstnernes arbeidsbord i Kunsthall Trondheim under DKS-LAB 2020. Foto: Geir Bergersen Huse.

I høst gjorde Periskop en reportasjereise til Kunsthall Trondheim, der fire kunstnere var med på en workshop for å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken. De fire hadde ulik grad av erfaring med barn og unge, og for noen kjentes DKS-systemet fremmed. Alle uttrykte at det var en uvurderlig mulighet å kunne dele erfaringer og få innspill til å gjøre sitt eget kunstnerskap relevant for barn og unge.

Opplegget i Trondheim var ett av fire pilotprosjekter som ble gjennomført i 2019 og 2020 under paraplybetegnelsen DKS-LAB. Nå kommer den gledelige nyheten at DKS-LAB blir et nytt landsdekkende nettverk for kunstnere og institusjoner i regi av Kulturtanken. Det skal legges til rette for eksperimenter og nye samarbeid, med oppstart våren 2021.

Alle uttrykte at det var en uvurderlig mulighet å kunne dele erfaringer og få innspill.

Kunstnerne på byvandring i Trondheim for å finne offentlig kunst å la seg inspirere av, under Kunsthall Trondheinms pilotprosjekt til DKS-LAB høsten 2020. Fra venstre: Ahmed Umar, Rodrigo Ghattas, Tobias Liljedahl og Diana Lindbjerg. Foto: Geir Bergersen Huse.

Kunstnerne blir valgt ut etter åpne utlysninger, og får anledning til å utvikle individuelle prosjekter.

Kunstnere får utvikle egne prosjekter

DKS-LAB er tenkt som et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge, der kunstnere og institusjoner skal knyttes nærmere hverandre for å styrke den visuelle kunstformidlingen i DKS. Det skal legges til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken med oppstart våren 2021.

Små og mellomstore regionale kunstinstitusjoner over hele landet vil være vertskap for et årlig opphold (kalt «residency») for utvalgte kunstnere. Kunstnerne blir valgt ut etter åpne utlysninger. I programmet får de anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk.

Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken. Foto: Kulturtanken.

DKS trenger fornyelse

Hensikten med initiativet er å gi barn og unge flere og bedre møter med den visuelle kunsten, ved å gi utøvere mulighet til å eksperimentere og få viktige erfaringer med å formidle til målgruppen før de lager programforslag til DKS.

– Om DKS skal virke, må ordningen fornye seg i takt med kunsten og samfunnet, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

– Nye prosjekter og kunstnerskap må slippe til, og nye formidlingsformer for barn og unge må utvikles og kultiveres. DKS-lab er et bidrag til arbeidet med å lage gode betingelser for at det skal kunne skje. Det er det progressive og fagsterke kunstfeltet som best utvikler kunsten. Innenfra, for og med barn og unge.

Om DKS skal virke, må ordningen fornye seg i takt med kunsten og samfunnet. Nye prosjekter og kunstnerskap må slippe til.

Birthe Mørreaunet Selvaag, seniorrådgiver i Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Kulturtanken.

Flere og bedre kunstmøter

DKS-LAB bygger på suksessen til Nordnorsk Kunstnersenter og deres «TestLab UNG», som var utgangspunktet for fire pilotprosjekter i 2019 og 2020, deriblant prosjektet som fikk besøk av Periskops reporter Geir Bergersen Huse i høst. Kulturtanken ga økonomisk støtte til pilotprosjektene, og disse har nå har definert rammene for en landsdekkende modell med ytterliggere støtte fra fylkeskommuner, kommuner og Sparebankstiftelsen DNB.

– Økt deltakelse i kunst- og kulturlivet er et mål for Sparebankstiftelsen DNB. Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge får et positivt møte med kunst, og dermed utvikler nysgjerrighet, interesse og innsikt i denne tilnærmingen til livet og verden. Med dette som utgangspunkt ser vi frem til å samarbeide med Kulturtanken og de deltakende institusjonene om å styrke og utvikle kunstformidlingen, sier Birthe Mørreaunet Selvaag, seniorrådgiver for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen.

– Vi håper og tror at DKS-lab vil skape engasjement og gi viktige erfaringer og nyttig kunnskap til alle som jobber med kunstformidling til barn og unge.

Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge utvikler nysgjerrighet, interesse og innsikt i kunst.

Øystein Strand er direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim

Et nærere nasjonalt nettverk

En annen viktig målsetting for prosjektet er å skape et nasjonalt nettverk av institusjoner, som kan dele administrative, kunst- og formidlingsfaglige ressurser med hverandre.

– Dette samarbeidet er en unik mulighet til å knytte fagmiljøet tettere sammen, og bygge en felles kompetanse for barne- og ungdomsformidling i det visuelle kunstfeltet. Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB ønsker å være med på dette løftet, og for engasjementet vi ser fra fylkeskommunene og institusjonene, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Kilde: Kulturtanken.

Dette samarbeidet er en unik mulighet til å knytte fagmiljøet tettere sammen, og bygge en felles kompetanse.

DKS-LAB


DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken med oppstart våren 2021.

Vertsinstitusjoner 2021:

Pikene på Broen, Nordnorsk Kunstnersenter, Kunsthall Trondheim, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Fotogalleriet og Oslo Kunstforening, Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter, Rogaland Kunstsenter, Møre og Romsdal Kunstsenter, Bærum Kunsthall, Agder Kunstsenter og Kristiansand Kunsthall

Regionale samarbeidspartnere:

DKS Troms og Finnmark, DKS Nordland, DKS Trøndelag, DKS Innlandet, DKS Viken, Viken seksjon for kulturutvikling, DKS Oslo, DKS Vestfold og Telemark, DKS Rogaland, DKS Vestland, DKS Møre og Romsdal

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · ·