Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Så mye vil Oslo-byrådet gi til kultur for barn og unge

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

torsdag 28. september 2017

Flere innen feltet kunst for barn og unge kunne glede seg over Oslo-budsjettet som ble lagt fram onsdag denne uka.

↑ Teaterhuset Kloden skal være en egen teaterscene for barn og unge. Foto: Transborder Studio

En million kroner til den nye scenen for barn og unge, Kloden. 1,4 millioner kroner i driftstilskudd til Tigerstadsteatret. En halv million til kunstnergruppen Tenthaus.

En økning på 13,5 millioner kroner i Oslo kommunes kulturtilskudd har gitt flere aktører i feltet barn og unge grunn til å glede seg over budsjettforslaget fra det rød-grønne byrådet i Oslo.

Se liste over hvem Ap/MDG/SV-byrådet vil gi støtte til nederst i saken.

Vil se Klodens potensial

Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen (AP) sier til Periskop at hun synes budsjettet viser byrådets ønske om å satse på kultur for barn og unge.

– Mange innenfor feltet har fått videreført tilskudd, og det er flere nye inne. Noe av det viktigste vi gjør er å sette mål for sektoren, og så er det opp til etatene å følge opp, sier hun.

– Kloden har vært et prosjekt som har brygget i flere år. Hva er grunnen til at dere synes det er riktig å gå inn med driftsstøtte nå?

– Oslo kommune har vært inne med innovasjonstilskudd for Kloden tidligere. I tillegg til å jobbe med en konkret eiendom for et fysisk teater, har Kloden gitt uttrykk for at de allerede nå kan være operative og få til konkrete prosjekter, blant annet i samarbeid med Tigerstadsteatret. Vi har gjort noe av det samme med Vega scene – der har man først fått utviklingsmidler, og siden driftsmidler selv før selve scenen er ferdig. Det er en fin måte å vise frem hvilket potensial de kan ha, sier Hansen.

Nye plasser i Kulturskolen

Byrådet har også lagt inn et forslag til å øke antallet plasser i Kulturskolen med 500, fra høsten 2018.

Pr. 1. juni 2017 stod over 3000 barn på venteliste til Kulturskolen, mens 6850 elever fikk undervisning. Oslo kommune har en av de laveste dekningsgradene i landet; kun 5,4 % av alle barn og unge i Oslo under 20 år deltar i kommunens kulturskole. En satsing på Kulturskolen var en av kultursakene byrådspartiene gikk til valg på for to år siden.

– 500 nye plasser er bra, men Oslo vil fortsatt være langt nede på listen over dekningsgrad. Hva er planen videre for Kulturskolen?

– Fra 1. januar i år fikk vi Kulturskolen over i Kulturetaten, for å knytte den nærmere til feltet. 500 nye plasser er et skritt til på veien. I 2018 skal vi lage en byrådssak for å si noe om utvikling. Oslo har hatt lange køer i mange, år, men det er ikke sikkert at målet må være å få ned køene. Vi må se på forskjeller mellom bydeler – noen steder er det lengre kø, men andre steder er det få brukere i det hele tatt. Kanskje er det vel så alvorlig, sier Hansen.

Rina Mariann Hansen er byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.

Sterkere bibliotek

Også Deichmanske bibliotek får en økning i driftsrammene med 9,1 millioner. Antallet arrangementer for barn og unge har økt voldsomt de siste årene, fra 1658 i 2015 til 2660 i 2016. Antall deltagende barn og unge er også i sterk vekst. I 2015 var nesten 39 000 barn og unge innom på et arrangement, mens det i 2016 var over 60 000. Måltallet for 2018 er også 60 000 deltagende barn og unge.

– Kulturskolen, styrkingen av bibliotekene og målene vi setter for sektoren, er de viktigste tingene vi gjør konkret for barn og unge – men vi følger også opp filmmeldingen og musikkfeltet, som også ofte henvender seg til barn og unge, sier Hansen.

Den varslede gjennomgangen av tilskuddsordningen for kulturtiltak er under behandling i kommunens administrasjon. En undersøkelse som kartlegger barn og unges kulturbruk er også gjennomført av Norsk publikumsutvikling, på oppdrag fra kommunen. Resultatene skal ifølge Hansen presenteres av kommunen «når de er klare».

Forslaget skal behandles av bystyret og vedtas senere i høst.

– Muliggjør drift

Kunstnergruppen Tenthaus er for første gang inne på budsjettet, og er svært fornøyd med 500 000 kroner fra byrådet.

– Det betyr veldig mye.Det betyr at det ikke blir så mye frivillige arbeid, og at vi kan betale honorar til kuratorer og til en administrator. Det muliggjør, drift, rett og slett, sier Helen Eriksen, en av kunstnerne bak initiativet.

– Er 500 000 et relevant beløp for dere, eller er det et plaster på såret for at dere tidligere ikke har vært tilgodesett?

– Det er absolutt relevant. Det er en anerkjennelse av den jobben vi faktisk gjør, og det er like viktig som penger. At Oslo kommune skjønner at vi gjør en viktig jobb for Oslo.

Disse vil byrådet gi tilskudd til

Byrådet foreslår følgende støtte til kulturtiltak for barn og ungdom. I tillegg kommer midler til Kulturskolen, samt Den kulturelle skolesekken, som får tilskudd gjennom tippemidlene. Flere aktører driver også med kultur for barn og unge i tillegg til andre ting. Se kommunens budsjettdokumenter for fullstendig liste – dette er kun et utvalg.

Tall i parentes er vedtatte tilskudd for 2017.

Tenthaus Oslo: 500 000 (0)

Vega Scene: 9 000 000 (4 000 000)

Annes dukketeater: 200 000 (175 000)

Den mangfaldige scenen: 500 000 (1 000 000)

Det Andre Teateret: 1 500 000 (1 000 000)

Hovedøya dukke- og fortellerteater, Øyateatret: 200 000 (150 000)

Kloden: 1 000 000 (0)

KHiO, Sommerteater i Frognerparken: 95 000 (100 000)

Minkens barne- og ungdomsteater: 100 000 (100 000)

Tekstlab: 150 000 (100 000)

Tigerstadsteatret: 1 400 000 (500 000)

Østensjø barne- og ungdomsteater: 100 000 (100 000)

Improbasen barnas jazzhus: 400 000 (0)

Yngling, Parkteateret: 300 000 (250 000)

Sub Scene: 1 500 000 (1 500 000)

Miniøya: 850 000 (800 000)

 

 

Annonser
Stikkord:
· · · · ·