Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Digital satsning i skolen

Digitale løsninger i skolen har blitt stadig mer aktuelt det siste året, men hvor godt fungerer de egentlig? Og finnes det områder hvor man burde satse digitalt, men ikke gjør det?